Hoe werkt zonne-energie?

Er zijn verschillende manieren om energie van de zon om te zetten in elektriciteit of bruikbare warmte. De meest toegepaste technologieën in Nederland zijn zonnepanelen en zonnecollectoren.

Zon wordt kWh

Zonnepanelen worden ook wel fotovoltaïsche panelen genoemd, of kortweg PV-panelen (PV is een afkorting van het Engelse ‘Photo Voltaic’). In onze projecten spreken we ook wel van zon-PV systemen. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Met behulp van een omvormer wordt de geproduceerde gelijkstroom omgezet in wisselstroom, wat vervolgens voor eigen gebruik ingezet kan worden, of terug geleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. Meer informatie over de werking van zonnepanelen is te vinden op de website van Milieu Centraal.

Zon wordt warmte

Zonnecollectoren maken gebruik van thermische zonne-energie en zetten zonlicht om in warmte. Een andere benaming voor zonnecollectoren is ook wel zonneboilers. Zonnecollectoren bestaan vaak uit buizen gevuld met water (of een ander medium), die opwarmen in de zon. Het opgewarmde water wordt vervolgens gebruikt voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of voor het maken van warm tapwater. Informatie over kosten en de te realiseren besparing van een zonneboiler vindt u hier.

Er zijn ook combinaties van deze twee technologieën op de markt: het PVT-paneel. Hierbij wordt een zonnepaneel samengevoegd met een zonnecollector en wekt de module elektriciteit en warmte op.

Meer zon, meer kWh

Voor landen waar de zon veel meer schijnt worden systemen toegepast waarbij zonne-energie via spiegels geconcentreerd wordt op een medium (water, olie, of zout). Met de hoge temperaturen die hiermee bereikt worden kan stoom worden gemaakt. De stoom drijft een stoomturbine aan en wekt zo elektriciteit op. Toepassingen die hier onder vallen zijn de zonnetoren, parabolische trog en parabolische schotel. Lees hier meer over grote zonnecentrales.

Ik wil zonnepanelen

Wilt u ook zelf zonne-energie opwekken? Veel van onze leden hebben al zonnepanelen die ze collectief hebben ingekocht via Windunie. Bij veel animo, kunnen we weer gezamenlijk inkopen en we kunnen u ook ondersteunen bij de aansluiting op het net. Bent u geen lid van Windunie maar wilt u als particulier groene energie producent worden? Kijk dan voor meer informatie op de website van Greenchoice.