De Windmaand

Windunie verzendt maandelijks een nieuwsbrief naar alle leden en naar betalende abonnees. De nieuwsbrief bevat informatie over ontwikkelingen bij Windunie, nieuws over de branche en de Windex evenals productiecijfers van ruim 180 aansluitingen.

Via de Windmaand houden we onze leden op de hoogte van aanbod van onze nieuwe diensten, van bijeenkomsten die we organiseren, van het bereiken van mijlpalen in onze projecten en we introduceren nieuwe medewerkers. Ook schrijven we over ontwikkelingen in de SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier., wijzigde wet- en regelgeving en resultaten van onderzoek. De belangrijkste reden voor externen om zich te abonneren is echter de maandelijkse publicatie van de Windex.

Windex

Van alle leden die gebruikmaken van de meetdiensten van Innax, kennen wij de productiegegevens en de beschikbaarheid van de turbines. Daarbij opgeteld ontvangen we de productiegegevens en beschikbaarheid van een flink aantal niet-leden, die in ruil daarvoor korting krijgen op het abonnementsgeld. Op basis van al die gegevens berekenen wij maandelijks de windopbrengst. Daarbij worden de resultaten vergeleken met de norm die het gemiddelde is over de jaren 1995-2005. Dankzij de Windex kunnen we dus aflezen of het betreffende maand en uiteindelijk betreffend jaar veel of weinig heeft gewaaid. De berekening is ontwikkeld door Jaap Langenbach die zijn methode verkocht aan Windunie en het CBS. Inmiddels heeft het CBS de berekening en publicatie van de Windex gestaakt.

Lijst met productiegegevens

Naast de Windex publiceren we het profieleffect, de productie van een willekeurige turbine van 1 MW en de APX prijs van 1 MWh. En we publiceren dus productiegegevens van ruim 180 turbines. Deze gegevens bieden eigenaren van windturbines inzicht in de prestaties van hun eigen turbine ten opzichte van andere turbines. Ook professionals in de branche biedt dit inzicht in de diversiteit van productie gerelateerd aan diverse variabelen. We informeren over productie in kWh, over beschikbaarheid, het aantal vollasturen. En omdat we ook weergeven hoeveel kWh per m2 van het geprojecteerde oppervlak van de rotorbladen is geproduceerd, zijn turbines van verschillend formaat toch te vergelijken. Deze resultaten geven we zowel van de afgelopen maand als van de afgelopen 12 maanden weer.