WindDay 2021

Datum
30 september 2021
Locatie
World Forum
Inloop vanaf
9:00 uur
Aanvang
09:00 uur
Einde
17:00 uur
Organisator
NWEA, Euroforum
Adres

Churchillplein 10
2517 JW Den Haag
Toon locatie op Google Maps
Contactpersoon
Sigi van Driel - Simons
030 753 3100
Sigi.simons@windunie.nl
Site
https://www.windday.nl/

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op alle facetten van onze samenleving. Nog meer dan voorheen kijken we kritisch naar een duurzaam pad voor economisch herstel, waarbij de klimaatdoelen ons leiden naar een leefbare en toekomstbestendige samenleving.

Windenergie is een belangrijke accelerator voor de groene economie. Samen met zon is het de belangrijkste hernieuwbare energiebron en vormt het de basis van een duurzaam energiesysteem.

Om alle windenergie in te passen in het energiesysteem, is een totale verandering van het systeem noodzakelijk. Dit vraagt leiderschap, strategische planning naar de toekomst toe en een goede afstemming van vraag en aanbod.

Er wordt hard gewerkt aan de RES’en. Hiermee worden plannen concreet gemaakt. Decentrale overheden werken samen met bedrijfsleven, inwoners en maatschappelijke actoren bottom-up via maatwerk toe naar projecten voor het duurzaam opwekken van energie.

Windenergie speelt in alle RES’en een rol. Maar hoe gaan we die uiteindelijk invullen?

Kortom, er zijn een heleboel concrete opgaven waar de hele sector samen met de overheid mee aan de slag moet. De WindDay op 30 september gaat daarbij helpen. Met een aantal belangrijke keynote sprekers gevraagd die hun visie te geven. Daarnaast zijn er een heleboel interactieve sessies om met elkaar aan de slag te gaan om tot concrete oplossingen te komen.

Windunie kijkt op dit moment naar mogelijkheden om invulling te geven aan deze dag. Via deze website en de Windmaand houden we u op de hoogte van de plannen.