Hoe werkt de coöperatie?

Windunie zoekt een Windspecialist voor windparken in lokaal eigendom.