Lidmaatschap

Als Windunie-lid profiteert u van de kracht van het collectief op het gebied van stroomcontracten, belangenbehartiging en beheer. Maar er zijn meer redenen om lid te worden van Windunie, zowel voor nu draaiende windmolens als voor windparken in ontwikkeling.

Voor leden gelden daarnaast aantrekkelijke tarieven voor de diensten die Windunie levert bij projectontwikkeling en advies voor optimale exploitatie van uw park. Ook krijgen leden de kans te investeren in onze windparken in ontwikkeling. De kennis die leden van Windunie in de windsector hebben opgebouwd, delen we met elkaar. We wisselen ervaringen uit, ontwikkelen via de Groep samen nieuwe diensten en houden de markt en de politiek goed in de gaten. En zowel bij brancheorganisatie NWEA als rechtstreeks bij het Ministerie van Economische zaken behartigen we de belangen van onze leden. Zo kunnen we er op vertrouwen dat we elkaar ondersteunen bij de uitdagingen van de toekomst.

Voordelen voor leden

Windunie biedt alle diensten aan die horen bij de ontwikkeling en exploitatie van windenergie. De sterk in breedte en diepte gegroeide organisatie heeft daarvoor alle kennis en kunde in huis. Als lid van Windunie profiteert u hiervan.

 • Coöperatie Windunie is ooit opgericht om de positie van de solitaire windturbine-eigenaar te versterken en een goede prijs voor de duurzame stroom te realiseren. Deze doelstelling staat ook nu nog bovenaan. Leden kunnen deelnemen aan de Windunie-Pool, of we bemiddelen een ander stroomcontract als dat voor uw situatie beter geschikt is.

 • Als energieproducent bent u verplicht om uw productiegegevens te laten meten en te delen met uw netbeheerder. Deze geeft de meetgegevens door aan de energieleverancier, die vervolgens de uitbetaling aan u verzorgt. Windunie heeft met Innax een raamovereenkomst waardoor leden aanzienlijke korting krijgen op de tarieven voor deze meetdienst.

 • Windunie ondersteunt haar leden om het maximale rendement uit de turbines te halen tegen inzichtelijk afgewogen risico’s. In beginsel is het dus van belang te weten hoe goed uw molen draait. Daarom monitoren we de netproductiegegevens van de molens van onze leden – als zij gebruikmaken van Innaxmeetdiensten – en vergelijken we prestaties om ongeregeldheden op te sporen. Rapportages daarvan zijn inzichtelijk voor leden als ze inloggen op deze website. Een voorbeeld van zo’n rapportage ziet u hier. Overigens bieden we ook een uitgebreider dienstenpakket op het gebied van Beheer.

 • Windunie-leden worden ondersteund door de professionals van bedrijven die zijn aangesloten bij Windunie Groep. Uiteenlopende vragen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van uw windturbine worden door ons uitgezocht en beantwoord: een aantal advies-uren per jaar is inbegrepen in het lidmaatschap. Denk hierbij aan advies over productie van wind- en zonne-energie op één aansluiting, advies bij een SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier. aanvraag, vragen over verzekeringen en onderhoudscontracten.

 • Buiten het gratis advies dat in het lidmaatschap is verwerkt, is onze dienstverlening vooral maatwerk dat wordt verricht op offertebasis. U kunt bijvoorbeeld terecht voor een Windstudie, ondersteuning bij uw subsidieaanvraag, of voor het hele projectmanagement van een nieuw windpark. Leden die gebruikmaken van deze diensten genieten 20 tot 25% korting op onze reguliere uurtarieven.

 • Omdat de coöperatie een van de eigenaren is van de Winduniebedrijven, deelt de coöperatie ook in de winsten. Leden delen hierin door middel van een systeem van winstrechten, dat zowel nieuwe als trouwe leden beloont.

 • Als lid bepaalt u de koers van Windunie, dankzij uw stemrecht. Tijdens onze tweejaarlijkse ledenvergadering krijgt u de kans om uw stem te laten horen. Een solitaire molen staat voor één stem, ons grootste windpark heeft vijf stemmen.

 • Via Windunie hebben leden de mogelijkheid te investeren in projecten van andere leden en initiatiefnemers van nieuwe windparken die samenwerken met Windunie. Omdat het meestal gaat om investeringen met een hoog risicoprofiel, is het rendement evenredig aantrekkelijk.

 • Bij onze leden, de (oud)bestuursleden en natuurlijk ook onze medewerkers op kantoor is in vijftien jaar enorm veel kennis opgebouwd. Daar maken we zo goed mogelijk gebruik van. Bijvoorbeeld via de Pool-commissie. En via de Raad van Advies. Daarin zitten leden met veel ervaring en kennis van de branche, die ze zelf opdeden in de praktijk en als bestuurslid. Strategische keuzes over de koers van de coöperatie, voorgenomen investeringen en uitbreidingen worden aan de Raad van Advies voorgelegd. Om kennis te delen organiseren we voor onze leden themabijeenkomsten over specialistische onderwerpen zoals bladonderhoud, beheer of het behalen van de beste kWh-prijs.

 • Onze kennis delen we ook via de Windmaand, onze nieuwsbrief die leden gratis ontvangen. Daarin staat nieuws over onze diensten en de coöperatie, maar ook over politieke of financiële ontwikkelingen in het veld van windenergie.
  In de Windmaand staat ook de Windex: een overzicht van het windaanbod in diverse gebieden in Nederland, berekend op basis van gespreide productiegegevens.

 • De politiek bepaalt uiteindelijk hoe de windwereld zich ontwikkelt. In elk geval wordt in wet- en regelgeving vastgelegd wat mag en wat niet, welke subsidieregels gelden en wat de doelstellingen worden na 2020. Windunie behartigt zowel bij bracheorganisatie NWEA als rechtstreeks bij het Ministerie van Economische Zaken de belangen van onze leden