De organisatie

In 2001 werd coöperatie Windunie opgericht, en de leden werden vanaf dag één ondersteund door externe adviseurs vanuit de The Green Utility Company. Het aantal medewerkers groeide en er werden meerdere b.v.’s opgericht om de diversiteit in dienstverlening te scheiden. In 2014 is besloten de coöperatie en de ondersteunende bedrijven onder een noemer te brengen: Windunie Groep B.V.

De coöperatie maakt gebruik van de kennis en ervaring die wordt opgebouwd in de diverse bedrijven die aan de coöperatie zijn gelieerd, en betaalt daarvoor. Maar de coöperatie is, via Windunie Groep, ook grootaandeelhouder in die bedrijven. Dus als de bedrijven winst maken, vloeit dat weer terug naar de leden.

Omdat een van de kwartiermakers van Windunie in 2015 de Groep heeft verlaten, heeft hij ook zijn aandelen aangeboden. Die zijn tijdelijk overgenomen door de Coöperatie. Op dit moment is algemeen directeur en medeoprichter Axel Posthumus met Leopard B.V. de enige andere aandeelhouder.

Voordeel van de Groep is dat medewerkers van alle B.V. ‘s onder één label naar buiten treden. Beslissingen over uitbreiding van de dienstverdeling worden aan het bestuur en leden voorgelegd, zeker als daar een investeringsbeslissing bij hoort. De coöperatie beziet of ze de nieuwe diensten kansrijk acht en profiteert als aandeelhouder bij succes. En niet alleen financieel: de dienstverlening aan de leden wordt verder uitgebreid én de coöperatie wordt weer aantrekkelijker voor nieuwe leden. Zo blijft Windunie Groep groeien.