Jaarverslag

Tijdens de jaarvergadering van coöperatie Windunie, halverwege het jaar, wordt de jaarrekening en ook het jaarverslag van het voorafgaande jaar ter goedkeuring voorgelegd. Dan wordt dus ook de hoogte van de lidmaatschapsbijdrage vastgesteld. Omdat de lidmaatschapsbijdrage afhankelijk is van de productie, wordt een voorschot betaald dat achteraf wordt verrekend. Na akkoord wordt het jaarverslag, met eventuele wijzigingen gepubliceerd. U vindt hier het Windunie jaarverslag van 2017, waarin van de ontwikkelingen in de coöperatie en van hele Windunie Groep B.V. verslag wordt gedaan. Leden kunnen oudere jaarverslagen inzien door in te loggen op Mijn Windunie. Andere geïnteresseerden kunnen eerdere jaarverslagen opvragen via info@windunie.nl.