Onze missie, visie en ambitie

Windunie is een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. Met zo’n 225 leden vertegenwoordigt Windunie de meerderheid van windmolens in lokaal eigendom. 

Met ruim 400 MW aan opgesteld vermogen produceren onze leden jaarlijks zo’n 700 GWh aan schone stroom: genoeg voor bijna 240.000 huishoudens. En Windunie groeit want de leden bouwen, ondersteund door onze projectleiders, nieuwe windparken met nog veel meer vermogen. En ook bestaande windmolens kunnen zich aansluiten bij Windunie.

Samen met de coöperatieleden hebben wij de ambitie om groter te worden en veel meer windenergie lokaal te ontwikkelen en te produceren. Dat is ons streven. Dat de opbrengsten terecht komen in de regio waar de energie wordt opgewekt, bij de grondeigenaren of burgercoöperaties en andere lokale initiatiefnemers die tijd en geld investeren in duurzame energie.

Onze missie

Windunie ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom, om zo bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie met het profijt in de eigen regio.

Toen Windunie werd opgericht, was de missie nog niet zo verwoord, maar het streven is feitelijk niet veranderd sindsdien. Aanvullend daarop hebben we onze visie voor de komende jaren: een concreet doel dat we willen bereiken binnen de termijn van deze vijf jaar.

Onze visie

Via lidmaatschap van de coöperatie is in 2020 eenderde van het opgesteld vermogen van windenergie op land verbonden aan Windunie, en wordt de winst daar genoten waar wordt geproduceerd.

We willen onze koploperspositie dus borgen en uitbouwen. Iedereen die nu al windturbines exploiteert, kan zich aansluiten. En lokale initiatiefnemers voor windenergie zijn welkom om lid te worden van Windunie.

Onze ambitie

Met alle aangesloten leden is Windunie de grootste ontwikkelaar en producent van windenergie in Nederland, en zijn we toonaangevend als vertegenwoordiger van de exploitatie en ontwikkeling van duurzame energie.