Onze missie, visie en ambitie

Windunie is een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. Met ruim 260 leden vertegenwoordigt Windunie de meerderheid van windmolens in lokaal eigendom. 

Met ruim 400 MW aan opgesteld vermogen produceren onze leden jaarlijks zo’n 700 GWh aan schone stroom: genoeg voor bijna 240.000 huishoudens. En Windunie groeit want de leden bouwen, ondersteund door onze projectleiders, nieuwe windparken met nog veel meer vermogen. En ook bestaande windmolens kunnen zich aansluiten bij Windunie.

Samen met de coöperatieleden hebben wij de ambitie om groter te worden en veel meer zonne- en windenergie lokaal te ontwikkelen en te produceren. Wij streven ernaar dat de opbrengsten terecht komen in de regio waar de energie wordt opgewekt.

Onze missie

Windunie ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom, om zo bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie met het profijt in de eigen regio.

Onze visie

Via lidmaatschap van de coöperatie is in 2020 een derde van het opgesteld vermogen van windenergie op land verbonden aan Windunie, en wordt de winst daar genoten waar wordt geproduceerd. We willen onze koploperspositie dus borgen en uitbouwen. Iedereen die windturbines exploiteert, kan zich aansluiten. En ook lokale initiatiefnemers voor zonne- en windenergie zijn welkom om lid te worden van Windunie.

Onze ambitie

Met alle lokale initiatiefnemers verbonden aan Windunie zijn we de grootste ontwikkelaar en producent van windenergie in Nederland, zijn we actief in het brede veld van duurzame energie en blijvend toonaangevend als vertegenwoordiger van de exploitatie en ontwikkeling van zonne- en windenergie (en opslag).