Nieuwe energiesystemen

Bij Windunie zijn we op de hoogte van de vele ontwikkelingen in de energiesector. Er wordt gekeken welke ontwikkelingen direct, of indirect invloed hebben op onze leden. En waar voordelen te behalen zijn. Zoals het realiseren van een betere kWh-prijs, het produceren van meer stroom, of het creëren van nieuwe investeringsmogelijkheden. Daar waar Windunie kansen ziet worden (pilot)projecten opgezet in samenwerking met leden, bedrijven en de overheid.  

De wereld van de energie is in beweging. In 2023 willen we dat 16% van de totale energievraag in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt (in 2015 was dit 5,8%). Tijdens de KlimaatzaakUrgenda en 900 mede-eisers vinden dat de Nederlandse Staat meer maatregelen moet nemen om klimaatverandering te voorkomen. Om dat af te dwingen stapten ze naar de rechter die de eisers op 24 juni 2015 in het gelijk stelde. De overheid gaat in beroep tegen de uitspraak. tegen de Nederlandse Staat eisen wetenschappers, burgers en bedrijven in 2020 zelfs een reductie van de CO2-uitstoot van 25% ten opzichte van 1990.

Energie in transitie

We gaan van centrale opwek, naar steeds meer decentrale installaties. Particulieren, al dan niet verenigd in een energiecoöperatie, gaan meer invloed uitoefenen op waar en hoe hun energie geproduceerd wordt. Er worden woonwijken zonder aardgasaansluiting gebouwd en het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt ieder jaar toe. Ook de groei van zonne- en windenergie trekt aan. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op ons toekomstige energiesysteem. Windunie en haar leden spelen hierop in, versnellen de groei en zien kansen door projecten op te zetten binnen een aantal thema’s.

Projecten waar Windunie vandaag aan werkt:

 • Windenergie en turn-key energieopslagsystemen
 • Windenergie en zonne-energie op een aansluiting
 • Haalbaarheidsstudie naar de combinatie windenergie, zonne-energie en verschillende energieopslagsystemen (Lithium-ion batterij, flowbatterij, vliegwiel, zoutwater batterij, enz.)
 • Onbalans management middels het reduceren van productie bij negatieve onbalansprijzen
 • De capaciteit van windmolens inzetten voor het leveren van diensten aan TennetTenneT is de aangewezen netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland en van het hoogspanningsnet in een deel van Duitsland.. De netwerkbeheerder houdt zich bezig met elektriciteitstransport en balanshandhaving tussen vraag en aanbod van elektriciteit zoals Primaire Reserve, Regelvermogen, Reservevermogen en Noodvermogen

Ook in het kader van onderstaande ontwikkelingen wil Windunie in de toekomst projecten opzetten:

 • Slimme netten en het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit
 • Elektrische auto’s, trekkers en landbouwvoertuigen i.c.m. slim laden
 • Power-to-gas: elektriciteit omzetten in waterstof en/of synthetisch gas
 • Power-to-heat: warmte produceren met tijdelijke overschotten aan hernieuwbare elektriciteit en eventueel opslaan in warmtebuffers
 • Power-to-products: bij lagere energieprijzen processen in fabrieken activeren
 • Biomassa en monovergisters: het vergisten van mest naar biogas
 • Kleine windturbines
 • Kite Power Systems / Airborne Wind Energy: met vliegers of kleine zweefvliegtuigen elektriciteit opwekken