Exploitatiediensten

Bij de exploitatie van windturbines gaat het om alles wat gebeurt en moet gebeuren als de turbine is opgeleverd. Windunie biedt een breed scala aan diensten aan die samen resulteren in optimaal rendement. Daarbij kiezen we voor een integrale aanpak van de diverse disciplines want als alle activiteiten die worden ontplooid elkaar versterken, wordt het beste resultaat behaald.

Binnen het exploitatieteam hebben we ervaring met de hele projectketen. De medewerkers weten allemaal waar de anderen mee bezig zijn en ze ondersteunen elkaar vanuit hun eigen specialisme. En onze leden beschikken ook over ruime praktijkervaring, die ons weer verder helpt. Zo blijven we een snel lerende organisatie die alle nieuwe inzichten snel in de praktijk kan brengen en onmiddellijk de waarde kan testen.

De beste stroomprijs

Wie een windmolen of windpark exploiteert wil natuurlijk om te beginnen de beste prijs voor zijn stroom. Daarmee is Windunie ook begonnen: met het bemiddelen van stroomcontracten. De meeste leden bieden hun stroom aan via de Windunie-Pool, maar voor wie dat wil bemiddelen we een individueel contract. Voor grote parken gelden vaak bijzondere wensen, vooral vanwege de eisen die de banken stellen. Ook hiermee hebben we ervaring.

Beter met beheer

Maar het gaat niet alleen om de beste prijs, het gaat misschien nog wel meer om de hoogste opbrengst. Of in elk geval optimaal rendement. Tegen acceptabele kosten zorgen dat de turbine uit de wind haalt wat er in zit. En dan hebben we het over beheer. Windunie biedt onze leden beheer in diverse vormen, afhankelijk van de turbine en uw wensen. En met advies staan we ook voor niet-leden klaar.

Stroomhandel

En we zitten in de stroomhandel. We voeren de Windunie-Pool uit, maar we leveren ook diensten op het gebied van stroomhandel en Garanties van Oorsprong aan partijen als Greenchoice en Samen OM. Met vooral een focus op beperken van onbalanskosten door accurate voorspellingen kunnen we zelfs de uitbetalingsprijs beïnvloeden. Ook handelen we in Garanties van Oorsprong van onze leden, waarvoor we graag zaken doen met GroenBalans.

Voor een snelle introductie van exploitatiediensten hieronder ons filmpje over onze exploitatiediensten.