Beheer en asset management

Optimale bedrijfsvoering van windparken en andere duurzame opwekinstallatie: zorg samen met Windunie voor optimale bedrijfsvoering van uw windpark en andere duurzame opwerkinstallaties.

Tijdens de operationele fase van een windpark of andere duurzame opwekinstallaties, zoals een zonneweide en energie-opslag, is het belangrijk om u als eigenaar er voor zorgen dat de productie-installaties maximaal renderen, wordt voldaan aan wet- en regelgeving en contractpartijen hun afspraken nakomen. Windunie Beheer helpt eigenaren om hieraan een project-specifieke invulling te geven.

Organisatie tijdens de operationele fase

Tijdens de operationele fase van een windpark of andere duurzame opwekinstallaties komt er voor de eigenaar heel wat kijken, waarbij de  taken in onderstaand overzicht ingevuld moeten worden om te zorgen voor een optimale bedrijfsvoering:

Windunie Beheer heeft ruime ervaring en kennis om u te helpen bij het opzetten van de operationele organisatie en bij de uitvoering van de technische asset management taken. Haal zelf het hoogste rendement uit uw opwekinstallatie door samenwerking met Windunie Beheer.

Invulling van de operationele organisatie

Met onze jarenlange ervaring helpen wij windparken en andere duurzame opwekinstallaties met het opzetten van de operationele organisatie die past bij de project specifieke wensen. Hiervoor gebruiken we de volgende stappen:

Wij  denken graag met u mee om te zorgen dat lokale betrokkenheid wordt gemaximaliseerd en u tegelijkertijd regie houdt over de bedrijfsvoering van uw opwekinstallatie.

Ondersteuning bij uitvoering van het technisch asset management tijdens de operationele fase

Windunie Beheer is gespecialiseerd in de uitvoering van het technisch asset management. Naast de kennis en vaardigheden op het gebied van asset management hebben we binnen Windunie een brede organisatie met veel expertise op gebied van onder andere omgevingsmanagement en stroomcontracten die goed van past komt tijdens de operationele fase.

Wij zijn de flexibele samenwerkingspartner die zorgt voor een goede invulling aan het technisch asset management dat past bij de project-specifieke wensen. We bieden daarom een flexibele modulaire dienstverlening aan, zodat deze constant aansluit bij wensen.

Wij zijn uw samenwerkingspartner om passende exploitatie te bereiken. We kijken wat u zelf kan of waar we u bij kunnen helpen. Bovendien vullen we de lokale rollen aan met onze systemen, expertise en ervaring om te komen tot een volledige operationele organisatie.

We gaan graag in gesprek met u om te zien waarmee we u kunnen helpen bij de uitvoering van de technische asset management taken.

Waarom Windunie Beheer als samenwerkingspartner?

  • We zijn gespecialiseerd in wind en andere vormen van duurzame energie op land in Nederland, met de focus op projecten in lokaal eigendom. We zijn er op ingericht deze projecten verder te helpen in de exploitatiefase zonder regie over de bedrijfsvoering te verliezen
  • We zijn flexibel en zoeken graag met u de optimale invulling van de operatie van uw park, waarbij lokale betrokkenheid voorop staat
  • We hebben jarenlange en brede ervaring met het opzetten van exploitatie-organisaties, ondersteunen bij de exploitatie van productie-installaties van Windunieleden en de uitvoering van technisch asset management voor windturbines. Momenteel hebben we meer dan 100 turbines in beheer
  • We hebben de beste windpark managementsystemen voor de monitoring en administratie. Deze vullen we aan met project specifieke database-analyses en automatisering
  • Daarnaast hebben we standaard processen en templates voor de bedrijfsvoering tijdens de operationele fase op basis van standaarden zoals ISO55000 die eenvoudig project specifiek te maken zijn