Beheer

Vanaf het moment dat een windturbine is gebouwd tot het moment dat de turbine weer is afgebroken, is beheer van belang. Dit expertisegebied is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd als gevolg van de gehele professionalisering in de windenergie-industrie. Ook Windunie heeft zich toegelegd op beheer.

Wat is beheer?

Doel van beheer is het maximale rendement uit de turbines te halen, gedurende de hele operationele levensduur van de turbine, kostenefficiënt en tegen inzichtelijk afgewogen risico’s. Hierbij komen veel verschillende onderwerpen samen:

  • Realiseren van optimale productie door de turbine
  • Borgen van goede operationele uitvoering
  • Optimale contractafspraken maken waarmee omgang met risico’s wordt geborgd, en vervolgens monitoren dat aan de contractafspraken wordt voldaan
  • Borgen dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving

Intensieve praktijkervaring

Met beheer hebben we bij Windunie een uitzonderlijke positie. De integrale aanpak van Windunie, van ontwikkeling tot stoomhandel, maakt dat we gebruik kunnen maken van kennis uit diverse disciplines. En dan is er nog het directe contact met de praktijk via onze leden. Zeker ook van belang is de beschikbaarheid van heel veel data van onze leden. Met een grote diversiteit in locatie, opgesteld vermogen en turbinetype zitten we op een schat aan informatie. En daar maken we gebruik van. Dagelijks monitoren we 200 turbines waarvoor we productiecontrole uitvoeren, we hebben 60 turbines in beheer en we hebben voor zo’n 100 turbines geadviseerd over contracten, zoals onderhoudscontracten.

Productiecontrole

Doel van Windunie Beheer is om de professionele beheerdiensten te bieden die borgen dat eigenaren betrokken blijven in steeds complexer wordende windprojecten, zonder de expertise zelf te hoeven opbouwen. Niet bij alle turbines is het mogelijk of noodzakelijk een uitgebreid beheer pakket aan te bieden. Maar omdat het voor elke windmolenaar of windparkeigenaar interessant is om te weten hoe elke turbine draait, monitoren we voor al onze leden met een Innax meter de productie die aan het net wordt geleverd op productieafwijkingen en stilstand. Dat doen we op basis van netmetingen. We delen deze informatie met onze Windunieleden via Mijn Windunie. U kunt in onze Demo Productiecontrole zien hoe we die gegevens inzichtelijk maken. Bij onverwachte stilstand melden we dat doorgaans ook.

Bekijk hier de Demo Productiecontrole

Modulair aanbod Beheerdienstverlening

Wie meer inzicht wil of nodig heeft, kan in samenspraak met ons bekijken wat in die situatie de meest kosteneffectieve oplossing is, waarbij wordt voldaan aan de gewenste borging van beheerverantwoordelijkheden. Daarbij bieden we duidelijk advies over risico’s en kansen. Het idee is natuurlijk dat onze diensten u meer opleveren dan ze kosten. We bieden een modulair programma zodat we voor elk windproject een passende oplossing kunnen bieden. U draagt een deel van de beheertaken over aan Windunie. Zo kunnen we bijvoorbeeld het operationeel management uitvoeren, volledig of slechts voor een deel. Dan evalueren we bijvoorbeeld wel de prestaties van de turbine en voeren we verbeteringen door. En misschien kiest u niet voor risicomanagement. Soms doet een eigenaar een deel van het beheer zelf en kan Windunie aanvulling bieden. Maar Windunie kan ook het volledige beheerpakket uitvoeren. De integrale en modulaire, coöperatieve aanpak maakt Windunie uniek in de markt.

Hoe werken wij aan beheerdiensten?

Wij detecteren afwijkingen in turbinegedrag zo snel mogelijk om stilstand te voorkomen en vervolgens monitoren we de opvolging. Dit doen we door data te vergelijken met soortgelijke turbines en door prestaties over tijd te vergelijken. Dat kan een vergelijking van ‘toen’ versus ‘nu’ zijn, en dat dan zelfs ook weer in vergelijking met een andere turbine waarvan we dezelfde data hebben. Maar we kijken ook naar de contractafspraken die zijn gemaakt, en of die passend zijn bij de status of de prestaties van de turbine. Dankzij onze systemen kunnen we dat uit onze analyses aflezen. Want we hebben een eigen IT systeem ontwikkeld dat we combineren met gangbare systemen. Hiermee kunnen we flexibel invulling geven aan de wensen van windprojecten. We combineren data uit diverse bronnen die we analyseren om daar vervolgens verbetervoorstellen op te doen.

Ad hoc beheeradvies

Naast de beheerdienstverlening, waarbij we uitgaan van een langdurige relatie, biedt Windunie Beheer haar expertise ook op adviesbasis aan. Zo worden we ingeschakeld voor een quick scan van de prestaties van turbines of we e worden gevraagd te beoordelen of alles op het gebied van beheer wel volgens de geldende wetgeving is geregeld. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het afsluiten van onderhoudscontracten en we helpen bij de risicoafweging voor soorten dekking.