Groenbalans

Richting geven aan duurzaamheid

Groenbalans begeleidt organisaties en overheden bij het realiseren van hun duurzame strategie. Wij geven onafhankelijk advies over energiebesparing en duurzame energieprojecten als zon op dak. En over hoe CO₂-uitstoot te reduceren tot en met klimaatneutraal ondernemen.

In samenwerking met onze klanten leveren wij een verantwoorde bijdrage aan de energietransitie. Met als resultaat een positieve impact op de 3 P’s: People, Planet, Profit.

Groenbalans is opgericht in 2007 en is een dochteronderneming van Windunie Groep met de focus op:

  1. Inzicht en reductie; berekenen van de CO₂-footprint, keten- en productanalyses en opstellen van energie-audits zoals EED;
  2. Duurzame energie; overstappen op groene stroom door Garanties van Oorsprong en adviseren van zonne-energieprojecten;
  3. CO₂-compensatie; verminderen van de CO₂-uitstoot door een investering in een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland.

Meer informatie vindt u op de Groenbalans website.