Stroomcontractbemiddeling

Windunie is groot geworden met het succesvol bemiddelen van stroomcontracten. Of het nu voor solitaire molens, kleine of grote windparken, of gebundelde deelnemers is, wij kunnen het voor u regelen.

Elke producent van (duurzame) energie heeft een afnemer nodig. Deze koopt de geproduceerde stroom en Garanties van OorsprongBij elke MWh (1.000 kWh) die wordt opgewekt door een duurzame energie-installatie als een windmolen, zonnepaneel, biovergister of watermolen, wordt een Garantie van Oorsprong afgegeven. Het bewijs dat deze MWh daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. GvO's worden soms tegelijk met de stroom gekocht of geleverd, maar het is ook mogelijk los GvO's te kopen of verkopen. Wie GvO's koopt, weet in elk geval zeker dat voor elke MWh die je gebruikt ergens een MWh duurzaam is opgewekt. De Garantie van Oorsprong garandeert de duurzame oorsprong van de MWh en kan slechts 1 x worden verkocht. (GvO) tegen vooraf vastgestelde afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een stroomcontract, in ons vakgebied meestal een Power Purchase Agreement (PPA) genoemd. De eisen aan een PPA voor een solitaire windmolen zijn doorgaans beperkt. Voor een projectgefinancieerd windpark hebben de diverse belanghebbenden echter een heel scala aan eisen, waarbij de financierEen verstrekker van vreemd vermogen zoals een bank, een consortium van banken of een investeringsmaatschappij, die een deel van de investering leent tegen een vooraf vastgestelde rente noemen we een financier. een grote mate van zekerheid wenst. Hoe biedt u die zekerheid zonder zelf te veel risico te lopen of uw vrijheden al te zeer te beperken?

Stroomcontract voor bestaande molens

Voor alle producerende windmolens die geen stringente financiering meer kennen kunnen wij een aantrekkelijk stroomcontract bemiddelen. Dat geldt voor zowel oudere molens als moderne, en dat geldt ook voor kleine parken. Als ze de mogelijkheid hebben, kiezen de meesten van onze leden voor de Windunie-Pool de beste keuze. Want voor de afname van de gebundelde stroom van het gros van onze leden hebben we uitstekende afspraken gemaakt. Wie wil deelnemen kan lid worden van de coöperatie.

Standaard of maatwerk

Voor onze leden geldt de Windunie-Pool dus als de standaard, maar we zijn bekend met de standaard aanbiedingen van alle relevante afnemers. De commerciële voorwaarden, zekerheden en ook risico’s. Wij kunnen u het gehele keuzeoverzicht voorleggen, en daarbij helpen een keuze te maken, gebaseerd op uw eigen waarden. Daarbij is ‘de hoogste’ kWh-prijs meestal leidend. Dus als de Windunie-Pool niet bij u past, kunnen we u ook helpen aan een passend contract. Wij hebben al een aantal keer eerder een nieuwe speler in de markt geholpen, of toch net een procent lagere afslag weten aan te bieden.

Stroomcontract voor grote, nieuwe parken

Bij een stroomcontract voor een groot nieuw park spelen hele andere en heel veel meer zaken dan voor een contract voor een enkele molen van 850 kW. Het is een tamelijk nieuw terrein want zo heel veel echt grote parken draaien nog niet in Nederland. Maar toch hebben we daarmee al ervaring kunnen we initiatiefnemers van een nieuw park ook ondersteunen bij het afsluiten van een PPA.

Zonnestroom verkopen

Steeds vaker bereikt ons ook de vraag over verkoop van uw zonnestroom. Ook daar kennen we inmiddels goede afzetkanalen voor!