Inkoopacties zon-op-dak

Samen kom je verder. Daarom organiseert Windunie al jaren collectieve acties voor zon-op-dak, zowel voor haar leden als voor niet leden. Wij maken het eenvoudig voor u om zon-op-dak te realiseren en we zorgen bovendien voor scherpe inkoopprijzen, optimaal beheer en de beste prijs voor uw stroom.

Hoe doen we dit?

Om het beste resultaat voor uw situatie te garanderen:

 • Kijken we naar uw mogelijkheden
 • Kopen we collectief in waardoor de prijs optimaal is
 • Bouwen we uw installatie aan de hand van uw programma van eisen
 • En zorgen we voor onderhoud

Bovendien verkopen we de stroom van de deelnemers aan de inkoopacties collectief via de Zonunie-Pool. Daardoor krijgt u de beste prijs.

Fase 1: Ontwikkeling

Bij de allereerste start van een idee om ‘iets met zon te gaan doen’ kunnen wij u adviseren en begeleiden om uw investering tot een succes te maken. Daarbij kijken we allereerst op hoofdlijnen wat de financiële mogelijkheden zijn en brengen eventuele risico’s in kaart.

Stappen ontwikkeling:

 • Check op randvoorwaarden business case
 • Haalbaarheidsstudie bij projecten >500 kWp
 • Indicatieve business case en SDE aanvraag
 • Na deze fase heeft u een duidelijk beeld van de haalbaarheid van zon-op-dak.

Fase 2: Inkoop

In deze fase bieden wij een integrale aanpak voor het optimaliseren van uw zonproject. Samen met onze partners beoordelen wij uw situatie grondig en bieden we maatwerk met collectief inkoopvoordeel. We gaan hierbij uit van het volledige systeem: zonne-installatie, netinpassing, meetinrichting en aansturingmodules.

Stappen inkoopproces:

 • Schouw en advies systeemontwerp
 • Businesscase optimaliseren
 • Marktuitvraag en coördinatie
 • Gunning

Na deze fase heeft u een uitgewerkt systeem ontwerp en heeft u een leverancier opdracht gegeven voor het bouwen van uw zonne-dak.

Fase 3: Realisatie

Windunie werkt samen met professionele partijen die conform een zeer compleet Programma van Eisen uw zonopstelling bouwen. Windunie fungeert hierbij als vraagbaak en voert steekproefsgewijs controle op de bouw en op het systeem bij oplevering. Tot slot kunnen wij optioneel begeleiding bieden bij oplevering.

Fase 4: Exploitatie en beheer

Tijdens de exploitatiefase biedt Windunie Beheer diensten aan om de zonne-installatie zo goed mogelijk te laten werken. Zo kan Windunie Beheer periodiek de rapporten van de onderhoudspartij controleren en bijhouden of de onderhoudspartij op tijd reageert op storingen. Ook kunnen we periodiek de werking van de zonnepanelen controleren.

Zonunie-Pool: de beste prijs voor uw stroom

Windunie verkoopt uw stroom collectief via de Zonunie-Pool aan de hoogste bieder en weet zo een meerwaarde te creëren ten opzichte van individuele aanbiedingen. Windunie heeft alle kennis in huis om de inkomsten van uw stroom te optimaliseren.