PPA voor windparken

Dankzij jarenlange ervaring met het afsluiten van stroomcontracten, kennis van de markt en van de belangrijke spelers, zijn wij inmiddels een echte specialist op het gebied van stroomcontracten ofwel PPA’s (Power Purchase Agreement).

Wij zijn in staat de wensen en eisen van de verschillende belanghebbenden te bundelen, daar waar nodig aan te scherpen of juist af te zwakken, om uiteindelijk een optimale PPA op te leveren. Een PPA waar de financiers hun lening op willen verstrekken en die u als opdrachtgever een rendabel windproject met beperkte risico’s oplevert. Overigens kunnen we natuurlijk ook voor andere duurzame energie-installaties of combinaties van installaties (zonnepanelen en windmolens bijvoorbeeld) een PPA bemiddelen.

Opereren binnen randvoorwaarden

Project gefinancierde parken vormen duidelijk een ander ‘speelveld’ dan parken waar de financiering van is afgelopen. Binnen de randvoorwaarden van de financierEen verstrekker van vreemd vermogen zoals een bank, een consortium van banken of een investeringsmaatschappij, die een deel van de investering leent tegen een vooraf vastgestelde rente noemen we een financier. kunnen we u ondersteunen bij het inzichtelijk krijgen van uw mogelijkheden en laten zien waar meerwaarde te behalen is. Nadat u zelf weet wat u wilt kunnen we u helpen een goede uitvraag in de markt te zetten. Een goede uitvraag begint door vooraf te weten wat u wilt en wij denken met u mee.

Referenties

Voor onderstaande projecten hebben we succesvol de PPA bemiddeld:
NOP Agrowind (2012)
Windunie Tender (2012)
Windpark Zierikzee (2013)
Windunie-Pool (2014 en 2016)