Windunie-Pool

Windturbines produceren elektriciteit die de eigenaar graag wil verkopen. Tegen de beste condities. Voor de meeste van onze leden kunnen wij die condities creëren door hun stroom gezamenlijk en gebundeld te verkopen. Door te poolen dus, zoals agrariërs gewend zijn.

De in 2014 opgerichte Windunie-Pool is een succes. Inmiddels wordt jaarlijks zo’n 650 GWh van  250 leden samengevoegd en verhandeld, tegen een uitstekende prijs. Want de aanpak zorgt ervoor dat Windunie aantrekkelijke voorwaarden kan bedin­gen, bijvoorbeeld ten aanzien van de afslag en betalingszekerheid. Dit heeft geleid tot zeer gunstige afspraken met Greenchoice.

Tien jaar vast

Windunie-leden produceren Nederlandse windstroom en Greenchoice wil graag al haar klanten voorzien van groene stroom van eigen bodem. We zijn dus logische partners, en dat zijn we ook al jaren, maar nu hebben we besloten de levering van de Windunie-Pool voor tien jaar vast te leggen. Een belangrijk resultaat voor twee bedrijven die beide vijftien jaar actief zijn in duurzame energie.

Windunie-factor

Een groot deel van het Pool-volume komt al twee jaar terecht bij Greenchoice-klanten. Onder de nieuwe afspraak heeft Greenchoice vanaf 1 januari 2018 voor windstroom via de Windunie-Pool de marktprijs verhoogd met een aantrekkelijke premie: de Win­dunie-factor. Uit simulaties blijkt dat de uitbetaling daarmee 99% kans heeft hoger te scoren dan het gemiddelde van vijf referentiecontracten. Simulaties geven aan dat Pool-leden in 88% van de gevallen kunnen rekenen op de één na hoogste uitbetaling en 58% dat de hoogste uitbetaling wordt gerealiseerd na 10 jaar.