Combinatie wind- en zonne-energie

Zon en wind vullen elkaar aan! Liander onderzocht data van KNMI van de afgelopen tien jaar en ontdekte dat het slechts 3% van de tijd voorkomt dat wind en zon tegelijkertijd het maximum vragen van de beschikbare aansluiting. Want in de winter waait het meestal harder terwijl in de zomer de zon vaker en feller schijnt.

Voordelen van de combinatie wind- en zonne-energie:

 • Nieuwe netwerkaansluitingen zijn niet nodig. Het voorkomt vaak lange doorlooptijden voor een nieuwe aansluiting;
 • Het gebruik van bestaande kabels;
 • Een meer continue belasting is voordelig voor netbeheerder.

Het plaatje hieronder laat zien dat de wind harder waait als de zon minder schijnt en andersom. De duurzame energievormen vullen elkaar aan, ook op de aansluiting.

plaatjes-zonne-energie

ZonPV-projecten

Windunie is sinds 2011 actief betrokken in zonne-energie en heeft in totaal 6,25 MWp aan vermogen geïnstalleerd via collectieve inkoopacties. Windunie heeft al jarenlange ervaring met de ontwikkeling van windenergieprojecten. Deze ervaring past Windunie toe voor de realisatie van ZonPV projecten.

Wat dacht u van een collectief onderhoudscontract voor de zonnepanelen, ondersteuning bij het vervangen van de asbestplaten in combinatie met de installatie van zonnepanelen, of advies bij het aanvragen van subsidie via de SDE+ regelingen? Hierbij biedt Windunie een propositie aan voor volledige ontzorging van planvorming tot en met beheer en monitoring voor grond- en dak gebonden zonPV-projecten. Windunie is in de zonne-energiemarkt een betrouwbare, onafhankelijke en deskundige partij. Door onze expertise in het begeleiden van duurzame energie projecten is alle kennis in huis om de projecten te kunnen begeleiden.

Voor de volledige ontzorgpropositie hebben wij de volgende diensten en producten ontwikkeld:

Fase: ontwikkeling

Vanaf het allereerste begin adviseren wij u over de mogelijkheden voor uw dak of zonneweide, door middel van een onderzoek en/of haalbaarheidsstudie. Daarbij kijken wij naar de mogelijkheden en eventuele technische en/of ruimtelijke belemmeringen. Deze fase kan de volgende modules bevatten:

 • Haalbaarheidscheck zon op dak/ Haalbaarheidsonderzoek zonneweide:
  • Netaansluiting (zon en wind);
  • Randvoorwaarden (bv. dakconstructie);
  • Ruimtelijke scan.
 • Begeleiding en projectmanagement vergunningsprocedure zonneweide:
  • Planologisch- en ecologisch onderzoek;
  • Visualisaties;
  • Vergunningsaanvraag.
 • SDE+ aanvraag en indicatieve Business Case berekening.

Fase: Inkoop

In deze fase bieden wij een integrale aanpak voor het optimaliseren van uw zonproject. Hierbij gaan wij uit van een algemene invulling en uitgangspunten, welke project specifiek kan worden toegepast. We gaan hierbij uit van het volledige systeem: zonnesysteem, netinpassing, meetinrichting, aansturingmodules.

Stappen inkoopproces

 • Stap 1: Informatie verzamelen en advies systeemontwerp.
 • Stap 2: Business Case optimalisatie.
 • Stap 3: Offertes uitvragen en coördinatie door Windunie.
 • Stap 4: Contractering.

Fase: Stroomcontract, financiering, verzekering

Windunie is groot geworden met het succesvol bemiddelen van stroomcontracten. Aan onze leden bieden wij een Poolcontract, waarbij u geniet van de voordelen van gezamenlijk bundelen van zonnestroom. Daarnaast kunnen wij u helpen bij de keuze voor een passend stroomcontract. Ook voor ondersteuning bij het afsluiten van verzekeringen en financiering kunt u bij ons terecht.

Fase: Bouwbegeleiding

Omdat Windunie betrokken is bij de contractering van uw zonproject, kunnen we de coördinatie en afstemming met de leveranciers verzorgen. Hierbij bieden wij een onafhankelijke kwaliteitscontrole: op de zonnepanelen voor installatie, op de implementatie van begrenzende techniek indien nodig (wind- en zoncombinaties) en op de administratie (CertiQ, netbeheer).

Fase: Exploitatie

Doel van exploitatie is het maximale rendement uit uw zoninstallatie te halen gedurende de hele operationele levensduur. Dit doen wij kostenefficiënt en tegen inzichtelijk afgewogen risico’s. Dit borgen wij door de monitoring van uw zoninstallatie-systeem op afwijkingen en door het aansturen van contractpartijen. Tijdens deze fase ondersteunt Windunie u bij het afsluiten van een stroomcontract.

Ledenvoordeel

Bent u (Pool-)lid, dan bemiddelen we het stroomcontract geheel kosteloos voor u!