Jaarverslag 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Voorwoord
Het is mooi te zien en in dit jaarverslag te lezen hoe Windunie groeit en haar medewerkers meebewegen en anticiperen op de steeds veranderende omgeving waarin we ondernemen. Het jaar 2017 stond vooral in het teken van groei door de verbreding van de focus op duurzame energie in het algemeen in plaats van windenergie alleen, de verbreding van de doelgroep naar burgercoöperaties en –initiatieven en een aanpak bij windparken die meer op strategisch omgevingsmanagement gebaseerd is. Die groei is ook terug te zien aan het aantal medewerkers van Windunie in vergelijking met het jaar ervoor. Het windjaar 2017 gaat de boeken in als ‘matig’, maar was beter stuk beter dan vorig jaar.  

Klik op rode bollen voor bijzondere momenten in het jaar

Gemiddeld aantal vollasturen per dag