Bouw Windpark Bommelerwaard-A2 gestart

Windpark Bommelerwaard-A2 is lid van Windunie

Vandaag is de spreekwoordelijke “eerste schop” de grond in gegaan van Windpark Bommelerwaard-A2. Bestuursleden Hein de Kort, Jan Vos en Suzan Tack (Windunie) zagen erop toe hoe de werkzaamheden van start gingen.

“Dit is voor ons een heel bijzonder moment. Als je begint met het ontwikkelen en uitwerken van plannen voor windenergie, is het met dit resultaat voor ogen: de bouw van het windpark. En nu, zo’n 10 jaar later, zijn we zover,” aldus Hein de Kort namens de initiatiefnemers.

Nadat eerder dit jaar een aantal bomen in het gebied is gekapt ter voorbereiding op de werkzaamheden en het transport van groot materiaal, zijn aannemers Van der Lee en H4A vandaag begonnen met de civiele werkzaamheden. Tot en met half juli worden dammen en duikers, bouwwegen en kraanopstelplaatsen, turbinefunderingen en stroomkabels aangelegd. Omwonenden zijn hier in een persoonlijke brief uitvoerig over geïnformeerd.

Na de zomervakantie worden de windturbines aangevoerd en opgebouwd. De turbines worden geleverd door Nordex en zijn de stilste variant in hun klasse. Gezamenlijk hebben de turbines een opgesteld vermogen van 11 MW en wekken samen een hoeveelheid stroom op die gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van circa 8.500 huishoudens.

Dorpsmolen “De grote kat”

Eén van de drie turbines van het park wordt een zogeheten ‘dorpsmolen’. De meest noordelijke windturbine komt in handen van De Windcentrale, die deze vervolgens opdeelt in duizenden stukjes die Winddelen heten. Omwonenden kunnen Winddelen kopen waarmee ze hun eigen stroom opwekken. Als “Winddeler” profiteren zij van eigen stroom en de opbrengsten van de windturbine. Belangstellenden kunnen hierover meer informatie vinden op www.windcentrale.nl/bommelerwaard.