Delen van een netaansluiting laagdrempelig door modelovereenkomst cable pooling

Windunie windpark zonnepark energieopslag

Als windparken en zonneparken een netaansluiting willen delen (‘cable pooling’) moeten ze onderling afspraken maken. Omdat deze afspraken complex zijn, is er nu een modelovereenkomst Cable Pooling gemaakt. Deze modelovereenkomst maakt het voor partijen mogelijk om onderling goede juridische, financiële en technische afspraken te maken. Zo kan meer duurzame energieproductie op het bestaande net worden aangesloten. De overeenkomst is nu exclusief beschikbaar voor leden van de brancheverenigingen NWEA (wind), Holland Solar (zon) en Energie Samen (energiecoöperaties). Windunie is lid van Energie Samen en NWEA.

In steeds meer gebieden geven netbeheerders aan dat het net vol is, en worden verzoeken tot een netaansluiting afgewezen. Dat hindert de benodigde groei van lokale opwek van duurzame energie. Het is wachten op netuitbreiding, maar door een aansluiting te delen kan nu al meer duurzame energie op het bestaande net worden aangesloten. Sinds 2020 is het voor windparken en zonneparken toegestaan om een netaansluiting te delen (cable pooling).

Vooral de combinatie van een windpark en een zonnepark is optimaal, omdat de stroompieken uit wind en zon zelden gelijktijdig voorkomen. Met name zonneparken in ontwikkeling hebben vaak geen zicht op een netaansluiting en wachttijden zijn lang. Een oplossing kan zijn om aan te sluiten bij een bestaand windpark. Windparken staan daar voor open en zien de kansen die cable pooling biedt. Maar bij met name projectgefinancierde parken is cable pooling uitdagend en zijn aandeelhouders en banken voorzichtig.

NWEA, Holland Solar en Energie Samen hebben Ventolines daarom opdracht gegeven voor het opstellen van een modelovereenkomst Cable Pooling, waarin partijen afspraken maken om de netaansluiting te delen. Met deze overeenkomst kunnen veel zorgen worden weggenomen. De modelovereenkomst gaat uit van de situatie dat de partijen die overwegen een aansluiting te delen vanaf ‘nul’ beginnen. In die situatie moeten over veel onderwerpen en voor een heel lange duur afspraken worden gemaakt.

Denk wat de onderwerpen betreft onder andere aan de planning, het contracteren met de netbeheerder en het bouwen en beheren van een gemeenschappelijke installatie voor de gedeelde aansluiting. Bij dit alles houdt de modelovereenkomst nadrukkelijk rekening met eisen die belangrijk zijn voor de financierbaarheid van de projecten.

Leon Straathof, adviseur netinfra bij NWEA, Holland Solar en Windunie via  Energie Samen: “De leden van de drie brancheverenigingen zijn zeer gebaat bij deze modelovereenkomst. Nu er wettelijk meer mogelijk is, willen we van cable pooling een laagdrempelige oplossing maken, die ook geschikt is voor kleinere leden en niet-commerciële leden. Deze modelovereenkomst is daar een eerste stap in. Daarnaast werken we samen met de netbeheerders om opgedane kennis en ervaring over cable pooling breed beschikbaar te maken. Vooralsnog ligt hierbij de focus op het combineren van wind en zon, maar we kijken ook vooruit naar cable pooling tussen productie en afname van groene elektriciteit.”

Vragen of meer weten?

Neem gerust contact met Janet Nienhuis op via mail of telefoon: 030 753 3100