Investeren in Windpark den Tol via obligatielening nu mogelijk

Het is vanaf 22 februari 2021 mogelijk om in Windpark den Tol te investeren via een obligatielening. Direct omwonenden hebben de eerste mogelijkheid, betalen geen transactiekosten en profiteren van een hogere rente.

Obligatielening

Windpark den Tol vindt het belangrijk dat het project wat terugdoet aan haaromgeving. Er wordt een obligatielening ter grootte van drie miljoen euro uitgegeven tegen een rente van 5%. De obligatielening heeft een looptijd van ca. 6 jaar. Meedoen is mogelijk vanaf € 1.000,- per obligatie. Binnen deze drie miljoen euro is € 500.000,- gereserveerd voor de directe omgeving binnen een bepaald postcodegebied. Zij ontvangen een jaarlijkse rente van maar liefst 6% en betalen geen transactiekosten. Voor meer informatie en inschrijven voor direct omwonenden van het windpark kunt u hier terecht.

Over Windpark den Tol

Windpark den Tol is een initiatief van een aantal agrarische families die de regio willen verduurzamen en op zoek zijn naar activiteiten om het boerenbedrijf te versterken. Zij begonnen in 2001 met de ontwikkeling en in maart van dit jaar kan dan eindelijk de schop in de grond om de negen Nordex windturbines te bouwen. Het is de bedoeling dat het park in april 2022 operationeel is. De initiatiefnemers hebben in het verleden de belofte gedaan dat de omgeving mag mee participeren in het project deze belofte willen ze op deze manier graag nakomen. Verder doneert Windpark den Tol jaarlijks € 15.000, – aan Stg. ‘t Gemeynt te Netterden. Deze stichting is er verantwoordelijk voor dat de gelden ten goede komen aan de plaatselijke gemeenschap. Daarnaast is het dus mogelijk om zelf te kunnen investeren door middel van een obligatielening.

Windpark den Tol heeft financiering rond

Eind januari is de financiering voor Windpark den Tol ten oosten van Netterden in de gemeente Oude IJsselstreek, rondgekomen. Dit meldt Green Trust dat samen met Windunie de adviseurs vormden voor de financiering aan de kant van het windpark. Na ongeveer 20 jaar van ontwikkeling kan in maart de bouw van 9 Nordex windturbines van start gaan. Het is de bedoeling dat het windpark in april 2022 operationeel is.

De totale investering is 43 miljoen euro, waarvan het grootste deel door een bank (ASN Bank red.) wordt gefinancierd. Ook wordt een obligatielening uitgegeven van drie miljoen euro waarbij €500.000,- gereserveerd is voor de directe omgeving, met een hogere rente. Daarnaast doneert Windpark den Tol jaarlijks € 15.000,- aan Stg. ‘t Gemeynt te Netterden. Deze stichting is er verantwoordelijk voor dat de gelden ten goede komen aan de plaatselijke gemeenschap.

Bouw

De turbines voor het windpark worden geleverd door Nordex Group. De turbineleverancier levert 9 turbines van het type N117/3600, in 3,675 MW bedrijfsmodus. De turbines worden voorzien van 120 meter stalen buismasten en op speciale funderingen geplaatst zodat de uiteindelijke ashoogte 125 meter zal bedragen. Op deze hoogte bedragen de typische windsnelheden voor een Europese binnenlandlocatie 6,8 m/s. De installatie van de turbines staat gepland voor oktober dit jaar. Nordex heeft ook een Premium Service-contract met een looptijd van 25 jaar voor de turbines afgesloten met de initiatiefnemers van het windpark.

Naast turbineleverancier Nordex zijn van Hattum en BlankevoortMeiland Azewijn en Watt Infra betrokken als aannemers voor de bouw. Green Trust neemt het bouwmanagement op zich.

Langdurige procedures

Het windpark is een initiatief van een aantal agrarische families die de regio wilden verduurzamen en op zoek waren naar activiteiten om het boerenbedrijf te versterken, met ondersteuning van Windunie Development. Zij begonnen in 2001 met de ontwikkeling. Het project heeft echter veel tegenslagen gekend in procedures. Zo kreeg het veel tegenstand van Stichting TegenWind(molens) en de Duitse natuurorganisatie NABU Naturschutzstation Niederrhein. Het windpark ligt namelijk ten noorden van het Natura 2000-gebied “Unterer Niederrhein” in Duitsland.

Tot voor kort waren alle besluiten onherroepelijk op één na: de Flora- en Faunawet ontheffing. In oktober 2020 werd in een uitspraak van de Raad van State definitief het laatste obstakel weggenomen. Wel moet gedurende de eerste twee volle jaren dat het windpark in gebruik is de aantallen aanvaringsslachtoffers te van een aantal vogelsoorten gemonitord worden; in de periode november tot en met februari minimaal 1 maal per week en in de periode maart tot en met mei minimaal 2 maal per week.

Bron: WindparkdenTol