Participatiecoalitie helpt met RES-beoordeling

Windunie combinatie Windpark en Zonnepark

De komende weken buigen raden, staten en waterschapsbesturen zich over de regionale energieplannen waaraan de afgelopen tweeënhalf jaar in dertig regio’s is gewerkt. Om deze complexe beoordeling te vereenvoudigen heeft de Participatiecoalitie Spiekkaarten ontwikkeld. Windunie is via Energie Samen aangesloten bij de Participatiecoalitie. 

Deze Spiekkaarten helpen volksvertegenwoordigers de RES optimaal te benutten voor goede participatie, mede-eigendom van de lokale omgeving en een stevige plek voor natuur en landschap. Ervaringen uit het hele land tonen namelijk aan dat energieprojecten waar burgers een actieve rol spelen veel opleveren voor de gemeenschap, zowel financieel als maatschappelijk.

De Spiekkaarten zijn hier te downloaden. 

Windunie Participatiecoalitie spiekkaart RES