Ruimte voor energie maken we samen!

Windunie viert 20-jarig jubileum

Windunie wil in 2025 bekend staan als dé verbinder op het gebied van duurzame energie in Nederland. Ruimte voor energie maken we samen. Dit doen we door kennis en ideeën te delen met onze leden, ondernemers, burgercoöperaties en samenwerkingspartners. Tegelijkertijd werken we aan het steeds beter koppelen van opwek en afname van groene energie. Bij de viering van het 20 jarig jubileum keken we samen vooral naar de toekomst. ‘Zo zorgen we dat het energiesysteem klaar is voor morgen!’

Windunie JubileumfeestVorig jaar, in 2021, werd de Coöperatie Windunie 20 jaar oud. Met enige vertraging hebben we dit jubileum afgelopen zomer op 24 augustus gevierd. Dit hebben wij met veel enthousiasme gedaan met onze Windunie leden, alle Windunie medewerkers en onze samenwerkingspartners.
We vierden het feest op een duurzame locatie, De Kas, in recreatiepark Netl in Kraggenburg. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en avond.

 

Samenwerken geeft energie!

Centraal stond een mini-congres met Hennie de Haan als enthousiaste dagvoorzitter. Na de opening werd er een keynote speech gegeven door Ben Voorhorst. Hij is speciaal coördinator ‘aanpak vol elektriciteitsnet’ in Noord-Brabant en Limburg. Hij benadrukte dat samenwerken energie geeft! Iets wat haarfijn aansluit bij onze Windunie-kernwaarde “Samen”.

Ben Voorhorst ging vooral in op het belang van het koppelen van vraag en aanbod. Door systeemintegratie en flexibele afname kunnen we het profieleffect verminderen en wordt de productie stabieler. Ook onderstreepte hij dat de productie van wind- en zonnestroom elkaar over het algemeen goed aanvullen. Daarbij zal ook de consument meer bewust moeten worden dat zijn stroomafname steeds beter moet aansluiten bij het aanbod van groene stroom. Het beter koppelen van vraag en aanbod ziet hij als dé manier om de problemen rondom netcongestie op te lossen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het energiesysteem klaar is voor morgen, aldus Voorhorst.

Na de speech van Ben Voorhorst volgde een paneldiscussie met André Jurjus (Voorzitter Energie Samen), Sanne Tonneijck (Teamleider Nieuwe Energiesystemen Windunie), Jan Vos (voorzitter NWEA), Ben Voorhorst en Martine Trip (Bestuurslid en jongerenvertegenwoordiger van Coöperatie Windunie). Hennie de Haan kwam met verschillende stellingen waarbij er goede discussies ontstonden aan de tafel en ook de zaal werd betrokken bij het gesprek.

Hennie lokte de panelleden uit de tent met de stelling ‘Windenergie op land heeft geen toekomst in Nederland’. Het panel was het oneens met deze stelling, voornamelijk omdat er juist op land kansen liggen voor samenwerking en coöperatief ondernemen. Daarnaast werd genoemd dat wind op land echt nodig is om de alsmaar groeiende vraag naar elektriciteit te vervullen. Hier sloot de laatste stelling ook mooi op aan: ‘Opschalen met duurzame energie is voorbehouden aan grote multinationals’. Door de verschillende panelleden werd gereageerd dat dit momenteel een rol speelt bij wind op zee.Bij wind op land ligt dit gelukkig anders. In Nederland zijn op land grote windparken gebouwd waarbij veelal agrariërs het heft in eigen handen wisten te houden. Hierdoor profiteert de omgeving veel beter en gaan niet alle verdiensten naar een grote multinational.

Break-out sessies

Het informatieve gezamenlijke programma werd afgesloten met drie break-out sessies.

  1. Een sessie ging over “Circulaire landbouw” en is verzorgd door Douwe de Jong (Bestuurslid Windunie) en Frank Croes (Programmamanager Circulaire Economie HAN).
  2. De sessie “Succesvol participeren voor local4local” is verzorgd door Jennie Tissingh (Omgevingsmanager Windunie). In deze sessie stond een rollenspel centraal waarin de deelnemers samen op zoek zijn gegaan naar elementen voor een nieuwe participatiepijler: lokaal verbinden. In ons toekomstig energiesysteem is samenwerking met lokale afnemers en afspraken over een vaste prijs belangrijk. Naast de drie participatiepijlers van procesparticipatie, financiële participatie en lokaal eigendom, ontstaat er een 4e participatiepijler: lokaal verbinden. In deze workshop kropen de deelnemers in de huid van één van de partners in deze hele keten, om samen te bouwen aan local4local.
  3. De derde sessie was getiteld: ‘Systeemdenken, nieuwe energie systemen en innovaties in de energiesector’. Deze sessie is verzorgd door Jacco de Graaf (Bestuursvoorzitter Windunie), Sanne Tonneijck (Teamleider Nieuwe Energie Systemen Windunie) en Myrte Koch (New Business Developer Windunie). Zij namen ons mee in de wereld van systeemintegratie en vertelden over de verschillende manieren om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. In de (nabije) toekomst gebeurt dit via opslag in batterijen, maar ook door de conversie naar warmte of waterstof en een directe koppeling tussen wind- en zonne-energie en gebruikers.

Afsluitend was er een lekker buffet en een feest.

Infografic toekomst duurzame energie door Windunie

Tijdens het jubileum is de toekomst zoals Windunie die voor zich ziet gepresenteerd, in de vorm van een infographic. In drie stappen laat deze praatplaat zien waar we ‘gisteren’ stonden, waar we nu staan, maar vooral waar we naartoe willen! In de komende jaren zullen we nog meer kennis en ideeën delen met onze leden, ondernemers, burgercoöperaties en samenwerkingspartners. Tegelijkertijd werken we samen aan het steeds beter koppelen van opwek en afname van groene energie. Zo verduurzamen we het energiesysteem met tegelijkertijd faire elektriciteitprijzen voor consumenten en een eerlijk rendement voor iedere schakel in de productieketen.

Windunie ruimte voor energie maken wij samen