Team Nieuwe Energiesystemen breidt uit

Windunie nieuwe energiesystemen en energieopslag

Tim Besseling is per 1 juni 2021 de nieuwe teamleider van het team Nieuwe Energiesystemen bij Windunie. Hij neemt daarmee de dagelijkse leiding op zich, samen met directeur exploitatie Nick de Wilt. Janet Nienhuis versterkt het team als adviseur. Samen met New business developer Myrte Koch werken zij aan meer kennis en kansen voor leden en opdrachtgevers op dit gebied.

Windunie breidt team nieuwe energiesystemen uit

Tim Besseling: “Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe energiesystemen. We gaan bijvoorbeeld van centrale opwek naar steeds meer decentrale installaties. Energiecoöperaties oefenen steeds meer invloed uit op waar en hoe hun energie opgewekt wordt. En woonwijken worden zonder aardgasaansluiting gebouwd en het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt ieder jaar toe. We zien bovendien door het Klimaatakkoord en de ontwikkelingen in de RES’en groei van zonne- en windenergie. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op ons toekomstige energiesysteem.” Windunie en haar leden spelen hierop in, versnellen de groei en zien kansen door nieuwe projecten op te zetten.

Besseling: “Het team Nieuwe Energiesystemen gaat zich daarom inzetten om een succes te maken van projecten met systeemintegratie, zoals bijvoorbeeld energieopslag en het koppelen van vraag en aanbod. Dit is hard nodig om duurzame energieprojecten en daarmee de energietransitie sneller te laten slagen!”

Vragen of meer weten?

Tim Besseling staat u graag persoonlijk te woord.

030 753 3100

Nieuweenergiesystemen@windunie.nl