Voorstel voor vier coöperatieve windmolens in Parkstad-Zuid

Windunie, ABN en Greenchoice werken aan de Veenwieken

Op 30 juli 2021 diende Windunie samen met Coöperatie Heerlen Duurzaam en Energiecoöperatie De Omslag een plan in voor de bouw van vier windturbines in Parkstad-Zuid. 

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld startten begin dit jaar een marktconsultatie om een geschikte partij te vinden voor de bouw van vier tot acht windturbines. De zoekgebieden van het project liggen in het grensgebied van de drie gemeenten in en langs de industrieterreinen Beitel, Willem Sofia, Avantis en Trilandis. Het windenergieproject is één van de projecten om Parkstad-Zuid in 2040 energieneutraal te maken.

Coöperatief windenergie ontwikkelen

Coöperatie Heerlen Duurzaam, Energiecoöperatie De Omslag en Windunie willen samen met de burgers van Kerkrade-West, Heerlen-Zuid en Simpelveld een coöperatief project opzetten. De bewoners van Parkstad Limburg worden uitgenodigd om financieel te participeren, zodat de turbines in eigendom komen en blijven van de coöperaties. Op die manier wordt gegarandeerd dat de investeringen en opbrengsten in de regio blijven.

Lusten en lasten zo dicht mogelijk bij elkaar

In het gebied staan aan de Duitse zijde vijf turbines. Er staan er nog eens negen bij Bocholtz. Als de plannen van de coöperaties worden uitgevoerd, komen daar vier turbines bij. Bewoners kunnen van meet af aan meepraten en met de coöperaties mee-investeren tegen aantrekkelijke rentes en risicopremies. Zo komen de lusten en de lasten zo dicht mogelijk bij elkaar.

Omgevingsfonds

Bewoners die in de buurt van de windmolens wonen profiteren mee. Er wordt namelijk een omgevingsfonds opgericht, waar de coöperaties jaarlijks aan bijdragen. Bewoners kunnen dit fonds gebruiken om culturele, maatschappelijke en duurzaamheids-projecten in de omgeving te ontwikkelen. Bovendien komen bewoners in de directe omgeving van de turbines in aanmerking voor een vergoeding uit een omwonendenregeling.

Besluitvorming

De gemeenteraden van de drie gemeenten nemen eind 2021 een besluit over de plannen.