Windpark Greenport Venlo: sociale en financiële participatie voor omwonenden

regering moet veel meer doen aan energietransitie

Maandag 18 oktober keurde de algemene ledenvergadering van energiecoöperatie Samenstroom Venlo twee dienstenovereenkomsten goed. De overeenkomsten gaan over ‘Sociale participatie en communicatie’ en ‘Financiële participatie’. Coöperatie Samenstroom sluit deze overeenkomsten met het consortium van Windpark Greenport Venlo (Greenchoice, Windunie en ABN AMRO Sustainable Impact Fund).

De dienstenovereenkomst ‘Sociale participatie en communicatie’ loopt via een leefbaarheidsfonds voor de omliggende wijken en buurtschappen. De dienstenovereenkomst ‘financiële participatie’ wordt geregeld door de uitgifte van obligaties van Windpark Greenport Venlo Holding BV.

Henk Werkman (projectdirecteur Windunie): “Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk om, naast het op opwekken van duurzame stroom, op andere manieren bij te dragen aan de leefbaarheid en betrokkenheid van het gebied.” Peter Pasmans (Energiecoöperatie Samenstroom) vult aan: “Het Windpark biedt een unieke kans voor de inwoners van de omliggende gemeenten om van de rendementen mee te profiteren. De opbrengst van het windpark komt verder ten goede aan duurzaamheidsprojecten die Samenstroom met inwoners gaat oppakken in de komende jaren.”

Henk Werkman Windunie

Henk Werkman, projectdirecteur

Met deze financiële participatie ontvangen omwonenden een interessant rendement. Het minimum inlegbedrag wordt zo laag mogelijk gehouden. De toekenning van de aanvragen start bij de laagste totale inleg: hiermee wordt deelname al mogelijk vanaf aankoop van één obligatie.

Een klein deel van het rendement van het windpark gaat naar Samenstroom voor energie- en duurzaamheidsprojecten. In de komende maanden werken Samenstroom en Windpark Greenport Venlo samen aan een aanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Over Windpark Greenport Venlo

Op Greenport Venlo komen in 2022 acht windturbines die samen elektriciteit zullen opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. Windpark Greenport Venlo komt langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum te liggen.

Vragen of meer weten?

Henk Werkman staat u graag persoonlijk te woord.

030 753 3100