Combinatie zonne- en windenergie

Windunie werkt aan energiesystemen in de RES'en