Oostermoer: betrokken bij bewonersprocessen

Inpassingsplan en de omgevingsvergunning van Windpark Greenport Venlo onherroepelijk.