Projectontwikkeling

Windunie streeft naar meer duurzame energie in lokaal eigendom. Dus de ontwikkeling van windparken komt van de grond in samenwerking met lokale ondernemers en burgers. Die vervolgens (mede)eigenaar zijn van het windpark. Dat kunnen agrariërs zijn, lokale duurzame energie initiatieven, maar ook ondernemers op een bedrijventerrein of burgers die individueel initiatief willen nemen tot ontwikkeling van meer duurzame energie. Dat kan ook in combinatie met zonne-energie.

Lokale initiatiefnemers

Windunie ondersteunt lokale initiatiefnemers die duurzame energie willen ontwikkelen. Die ondersteuning is nodig omdat het proces van plan tot draaiende windturbines niet eenvoudig is. Maar het is wel de moeite waard om te zorgen dat áls er in de buurt een windpark wordt gebouwd, dat zelf te doen. Zo blijven de opbrengsten van de turbines ook in de regio. Vaak regio’s waar niet zoveel mensen wonen en waar economische ontwikkeling welkom is.

Gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling van duurzame energie is een vorm van gebiedsontwikkeling, want met name windturbines hebben impact op de omgeving. Ze zijn groot en daarmee zichtbaar, en voor een enkeling ook hoorbaar. Dat hoeft geen probleem te zijn als daar bij de inpassing rekening mee wordt gehouden en als er iets tegenover staat. Dat zijn onderwerpen om in een vroeg stadium met de omgeving te bespreken. En met de lokale overheid, natuurorganisaties en andere belangenbehartigers. Zodat de plannen in samenhang met de hele omgeving worden vormgegeven.

Gezond rendement

Maar projectontwikkeling is meer dan omgevingsmanagement. Windunie heeft inmiddels ruimschoots ervaring opgedaan met ontwikkeling van windparken in lokaal eigendom en kan daarom lokale initiatiefnemers goed begeleiden. Want de initiatiefnemer wil niet alleen duurzame energie gaan produceren, hij wil dat ook doen met een gezond rendement. Dat vergt goede voorbereiding, kennis van wat allemaal bij de ontwikkeling komt kijken en een scherp oog voor kosten. Wat wij daarin kunnen betekenen en wat het managen van zo’n project met zich meebrengt, leest u hier. Over onze ervaring met windprojecten en welke we nu begeleiden leest u hier.

Windunie als mede-eigenaar

Windunie investeert – indien gewenst – zelf ook in projecten die we begeleiden. Daarmee worden we mede-eigenaar. Wij verdienen dan geld als het park winst maakt en niet aan onze tijd die we in het project steken. Wel gaat het om een klein aandeel in het geheel: wij staan immers voor ontwikkeling van duurzame energie in lokaal eigendom.