Projectmanagement

Windunie heeft al 15 jaar ervaring met de ontwikkeling, financiering en exploitatie van windparken. Dit heeft geresulteerd in brede kennis en ervaring die wij inzetten voor onze opdrachtgevers.

Het tot stand brengen van een windpark is een complex project. Door het projectmanagement aan Windunie over te laten weet u zich verzekerd van een succesvolle ontwikkeling met aandacht voor uw omgeving. Wij werken daarbij voor en samen met grondeigenaren, bewoners, ondernemers aan windprojecten in lokaal eigendom.

Uitwerken projectplan

Windunie stelt samen met de initiatiefnemer een projectplan op waarin we uitwerken hoe we tot een succesvolle ontwikkeling van het windpark kunnen komen. Dit vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie van het windpark als de windturbines draaien. U kunt een beroep op ons doen in elke fase van de ontwikkeling van het windpark. Windunie gelooft in de kracht van lokale ontwikkeling. Bent u een grondeigenaar of duurzame lokale energie-coöperatie met ambities op het gebied van duurzame energieopwekking? Dan helpt Windunie met het zetten van de juiste stappen.

Lokale ontwikkeling

Bij Windunie draait projectmanagement niet alleen om het technisch goed begeleiden van het project. Windunie staat voor een gedragen lokale ontwikkeling. Dit betekent dat ook de omgeving betrokken wordt bij de ontwikkeling van het windpark. U en uw buren die in de omgeving van een nieuw windpark wonen hebben vaak vragen over geluid, slagschaduw, veiligheid en licht. En misschien willen ze wel participeren. Windunie helpt u om vanaf het begin uw omgeving mee te nemen in de ontwikkeling door het organiseren van inloopavonden, keukentafelgesprekken, ontwerpateliers waarin omwonenden hun wensen kunnen aangeven. Ook verzorgen we nieuwsbrieven, een website en alle andere communicatie.

Begeleiding en uitvoering

Windunie stuurt bureaus aan voor de milieueffectrapportageEen milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen. De initiatiefnemer beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu in een milieueffectrapport. De milieueffectrapportage garandeert een volwaardige rol voor het milieu in de besluitvorming over plannen en projecten. Meer informatie vindt u hier. (m.e.r.), het bestemmingsplan, vergunningen en alle andere studies die uitgevoerd moeten worden. We maken business cases, voeren windstudies uit, begeleiden tenders, de netinpassing etc. Het hele projectmanagement kunt u aan ons overlaten, waarbij we de hele ontwikkeling zien als een echt partnerschap.