Contractering

Als het verkrijgen van benodigde vergunningen in zicht komt, is het wijs om na te denken over de volgende fase in de projectontwikkeling. Deze fase noemen wij de contracteringsfase. Natuurlijk spelen contracten in de gehele projectcyclus een rol. In deze fase vormen ze echter het eindresultaat van een aantal belangrijke aspecten van uw park in wording.

De belangrijkste zijn het turbinecontract en het stroomcontract oftewel de Power Purchase Agreement (PPA) voor het windpark. Daarmee, kunt u, tezamen met een aansluitovereenkomst (voor de aansluiting op het regionale of nationale elektriciteitsnet) de vergunningen en de subsidiebeschikking vanuit de SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier. de benodigde financiering regelen.

Duurzaam resultaat

Wij helpen u de juiste strategie uit te zetten en zorgen voor een uitonderhandeld resultaat. Een duurzaam resultaat, waarmee oog is voor ieders belangen en ook rekening wordt gehouden met de bouw- en operationele fase.