Haalbaarheidsstudie

Bij allereerste start van een idee om ‘iets met wind te gaan doen in een gebied’ adviseren wij veelal om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Daarbij wordt op hoofdlijnen gekeken of er ruimtelijke belemmeringen zijn die een project onmogelijk maken.

Woningen in de directe nabijheid zijn natuurlijk duidelijke belemmeringen. Maar ook minder zichtbare of duidelijke belemmeringen zoals hoofdaardgastransportleidingen, laagvliegroutes van defensie, straalpaden of NATURA-2000 gebieden kunnen een project bij voorbaat onmogelijk maken.

Ruimtelijke en organisatorische vragen

Wij werken hierbij vaak samen met ruimtelijk ordening-adviesbureau’s zoals Pondera en Bosch en van Rijn. Naast de ruimtelijke vraag beantwoorden wij ook de organisatorische vragen, onderzoeken we of het in het gebed voldoende waait en beantwoorden we de vraag of dit project een rendabele investering kan zijn. Daarvoor heeft Windunie een Business Case Model ontwikkeld.