Business Case Model

Windunie heeft een Business Case Model ontwikkeld om inzicht te verschaffen in de financiële haalbaarheid van een windproject. Het model geeft een reëel beeld van de verwachte kapitaalslasten, kasstromen en rendement van een project.

De resultaten worden overzichtelijk weergegeven met behulp van figuren en grafieken. Doordat het rekenmodel actuele parameters combineert met park-specifieke input ontstaat een betrouwbaar en duidelijk financieel inzicht in het project.

Meerdere scenario’s

Een business case berekening voor een windpark bevat meestal meerdere scenario’s waarbij bijvoorbeeld gevarieerd wordt met het aantal turbines, de afmetingen van de turbines of de vergoedingenstructuur. Inzicht in de resultaten kan belangrijke input zijn voor het bepalen van de gewenste randvoorwaarden van het project. Een business case berekening wordt derhalve vaak al in een vroeg stadium van een project uitgevoerd. Voorbeelden van vragen die beantwoord worden zijn:

 • Wat is het rendement op de investering?
 • Welke ruimte is er in de vergoedingen?
 • Hoeveel eigen vermogen dient er te worden ingelegd?
 • Is het financieel interessant om grotere turbines te realiseren?
 • Ontstaat door toepassing van grotere turbines extra ruimte voor participatie?

Dynamisch model

Projectontwikkeling beslaat vaak meerdere jaren. Het dynamische karakter van het model maakt het mogelijk om inzichten of aanpassingen die ontstaan tijdens de ontwikkeling over te nemen om zo de financiële consequenties in beeld te brengen. Denk hierbij aan aanpassingen van de SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier. en informatie uit offertes voor bijvoorbeeld netuitbreiding.
Belangrijke parameters in het model zijn:

 • Verwachte productie (bijvoorbeeld uit een windstudie)
 • Verwachte stroomprijs (Endex, GvO'sGvO staat voor Garantie van Oorsprong. Bij elke MWh (1.000 kWh) die wordt opgewekt door een duurzame energie-installatie als een windmolen, zonnepaneel, biovergister of watermolen, wordt een Garantie van Oorsprong afgegeven. Het bewijs dat deze MWh daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. GvO's worden soms tegelijk met de stroom gekocht of geleverd, maar het is ook mogelijk los GvO's te kopen of verkopen. Wie GvO's koopt, weet in elk geval zeker dat voor elke MWh die je gebruikt ergens een MWh duurzaam is opgewekt. De Garantie van Oorsprong garandeert de duurzame oorsprong van de MWh en kan slechts 1 x worden verkocht., profiel- en onbalanskosten)
 • Stimuleringsregelingen (SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier.)
 • Financiële parameters (rente op vreemd vermogen, verhouding vreemd en eigen vermogen, afschrijvingstermijn)
 • Investeringskosten (budgetprijs turbine, civiele- en elektrische infrastructuur, bouwrente, voorbereidingstraject)
 • Operationele kosten (onderhoudscontract, vergoedingen, participatie, verzekering, OZB)

Windstudie als input

Wie Windunie inschakelt voor de ontwikkeling van een business case voor zijn windpark, laat dan meestal ook een (initiële) Windstudie uitvoeren. De verwachte productie is een belangrijke parameter en het is daarom belangrijk hier een goede inschatting voor op te nemen in de business case. Hoe betrouwbaarder de productie-inschatting is, des te betrouwbaarder de business case.