Windstudies

Een windstudie is een analyse van het lokale windklimaat. Daarbij gaat het om windsnelheden en windrichtingen op verschillende hoogtes. Ook de lokale omgeving, zoals de mate van bebouwing, aanwezigheid van bomen en hoogteverschillen hebben invloed op de wind die een windmolen kan vangen.  

Wat gaan we produceren?

In een opbrengstberekening wordt een lokaal windklimaat gecombineerd met een model van een windpark om tot een productieverwachting te komen. In het model zijn onder meer het aantal turbines, de positionering, ashoogte en rotordiameterHet rotorblad is de vakterm voor wat in de volksmond wel wiek wordt genoemd. De rotordiameter is de cirkel die een rotorblad in de lucht beschrijft bij het ronddraaien. En dat is de rotorlengte x 2. Moderne windturbines hebben een rotordiameter van 100 tot 135 meter. beschreven. Naast een verwachte jaarproductie worden ook de zogenaamde park-effecten berekend. Deze geven aan hoe de geplande turbines elkaars productie beïnvloeden.

Voorbeeld van een windklimaat op een bepaalde hoogte. Links is te zien hoe vaak elke windrichting voorkomt. Aan de rechterkant is voor het rode taartpuntje de windsnelheidsverdeling gegeven. Deze figuur is gemaakt met WAsP software.

Voorbeeld van een windklimaat op een bepaalde hoogte. Links is te zien hoe vaak elke windrichting voorkomt. Aan de rechterkant is voor het rode taartpuntje de windsnelheidsverdeling gegeven. Deze figuur is gemaakt met WAsP software.

Windrapport

Als er voor een windturbine SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier. wordt aangevraagd, dan moet er sinds 2015 een productieverwachting worden opgegeven in de vorm van een windrapport. Dit windrapport is bepalend voor de hoeveelheid subsidie die mag worden aangevraagd. En die aanvraag telt alleen als het windrapport is opgesteld door een partij die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) erkend wordt. Windunie is een erkende partij.

Onafhankelijk dankzij Windviewer

Zowel leden als niet-leden kunnen bij Windunie terecht voor en windrapport ten behoeve van een SDE+ aanvraag. Dat komt doordat de partij die het rapport opstelt niet onafhankelijk hoeft te zijn. Dit is een gevolg van de introductie van de Windviewer. Deze tool is opgenomen in de regeling SDE+2016. De Windviewer schrijft op elke locatie in Nederland, op iedere ashoogteDe ashoogte is de hoogte waarop de rotorkop draait, gemeten vanaf het fundament van de windturbine. tussen de 20 en de 160 meter, een maximale gemiddelde windsnelheid voor. Deze mag niet worden overschreden in het windrapport dat bij een aanvraag wordt ingeleverd.

windstudie-ashoogte

Wat doet een andere ashoogte met de productieverwachting?

Hulpmiddel bij besluitvorming

Opbrengstberekeningen zijn noodzakelijk bij de aanvraag van SDE+, maar ook in andere fases van de projectontwikkeling kunnen ze van pas komen. Afhankelijk van de vraag kan een compacte of juist een omvangrijke studie worden gedaan. In het eerste stadium van een project kan een globale opbrengstberekening de businesscase ondersteunen. Later in het proces spelen turbineposities en type turbine een rol. Door productieberekeningen te maken van verschillende scenario’s kunnen de gevolgen van projectkeuzes op de totale productie inzichtelijk worden gemaakt. Zo helpen opbrengstberekeningen bij de besluitvorming.

Studies met bestaande turbines

Wie wil weten wat de invloed is van nieuwe bebouwing in de buurt van zijn of haar draaiende windmolen, kan ook dat laten berekenen. Als u vreest voor een negatieve invloed op uw productie, kan een windstudie dat aantonen. Verder kunnen we gebruikmaken van productie- en beschikbaarheidsgegevens uit bestaande windturbines om het model van de lokale windsnelheid te ijken. Hiermee wordt de onzekerheid in de berekeningen kleiner.