Opstellen projectplan

Windunie stelt voor elke fase van de ontwikkeling van een windpark een projectplan op. Dit gebeurt in samenwerking met de initiatiefnemers en met de omgeving. Zo komen we samen tot het beste plan en windpark. 

De ontwikkeling van een windpark begint met de fase waarin een verkenning wordt gemaakt van de mogelijkheden. Is het project rendabel, welke technische randvoorwaarden staan er voor de ontwikkeling en hoe betrekken we de omgeving bij de ontwikkeling van het windpark? Aan het eind van deze fase stellen we met alle betrokkenen een projectplan op voor de volgende fase.

Haalbaarheid

In deze fase stellen we een business case op om te onderzoeken of een marktconform rendement voor het te ontwikkelen windpark mogelijk is. Als initiatiefnemer neemt u immers een risico met de ontwikkeling en daar hoort een passend rendement bij. Hier horen ook afspraken met andere investeerders bij en het afsluiten van contracten. Bij het bevoegd gezag wordt een verzoek tot planologische medewerking ingediend.

Planvorming

Deze fase staat in het teken van verkrijgen van de juiste vergunningen, een palenplan waarin staat waar de windturbines komen met als resultaat het verkrijgen van de SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier. subsidie. Windunie helpt u met het verkrijgen van de verschillende vergunningen en het tijdig indienden van de subsidie-aanvraag. Met een wijziging van het bestemmingsplan wordt tot slot het windpark mogelijk gemaakt.

Contractering

Als het bestemmingsplan is gewijzigd moeten er veel contracten worden afgesloten met de netbeheerders, turbinebouwers, onderhoud en beheer en het belangrijkste; een goed stroomcontract. Windunie heeft veel ervaring in deze onderhandelingen en begeleidt u in het verkrijgen van financiering bij de banken. Een ingewikkelde fase waarin onze expertise u helpt om deze fase goed te doorlopen.

Bouw

Als alle contracten getekend zijn en de financiering rond is wordt het windpark gebouwd. Windunie ziet er op toe dat de aannemer volgens de afspraken bouwt en alle verplichtingen na komt.

Exploitatie

Als de windmolens eenmaal draaien ondersteunt Windunie u met het beheer van het windpark. Als Windunie ontzorgen wij voor u het dagelijkse beheer van het windpark.

Omgeving en communicatie

Gedurende de gehele ontwikkeling van het windpark heeft Windunie aandacht voor het betrekken van uw buren, dorpsgenoten en verdere omgeving. Door uw omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van het windpark ontstaat er meer draagvlak en kunnen eventuele zorgen al vanaf het eerste begin worden meegenomen.