Participatie

Om de omgeving bij een project te betrekken is het van belang een gedegen participatieplan te ontwikkelen. De omgeving wil immers niet alleen ‘tegen de windmolens aankijken’ maar er ook een graantje van meepikken. Per project bekijken we wat er mogelijk is en maken we een participatieplan op maat.

Participeren is iets anders dan een tegemoetkoming; bij een tegemoetkoming krijgt de omgeving een vast bedrag per jaar uitgekeerd, zonder daar iets voor te hoeven doen. Het wordt niet meer en niet minder. Door te participeren zijn omwonenden veel meer betrokken bij het project; ze leggen zelf geld in, lopen zelf risico, maar als alles goed gaat behalen ze als het park eenmaal draait wel een hoger rendement. Grofweg zijn er twee vormen van participatie: procesparticipatie en financiële participatie.

Financiële participatie (mee-investeren)

Met financiële participatie wordt aan omwonenden de mogelijkheid geboden geld in het windpark te investeren. Het is gebruikelijk om daarmee te starten in de exploitatiefase, als de molens er eenmaal staan. Wie dan investeert loopt minder risico, maar krijgt nog wel een aantrekkelijke rente. Wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt, is omwonenden ook al de mogelijkheid te bieden in de ontwikkelfase te investeren; ook dan is er al eigen vermogen nodig. Normaal wordt die last gedragen door de initiatiefnemers, maar voor bewoners is het ook aantrekkelijk om in die fase al mee te doen. Het geïnvesteerde geld wordt terugbetaald tegen een veel hogere rente én bewoners hebben al in een veel eerdere fase medezeggenschap over het windpark. En dat is voor veel omwonenden erg aantrekkelijk.

Aandeel in het windpark

In de ontwikkelfase worden er dan aandelen uitgegeven en kunnen burgers (bijvoorbeeld in een coöperatie) een aandeel krijgen in het windpark; in de exploitatiefase worden er obligaties uitgegeven, bijvoorbeeld in coupons van €50,- om zo veel mogelijk mensen de kans te geven mee te doen.

Procesparticipatie (meedoen in de planvorming)

Met deze vorm van participatie hebben omwonenden in de ontwikkelfase al een aandeel en kunnen op die manier mee investeren in het park. Met die medezeggenschap bepalen zij samen met de initiatiefnemers welke koers het windpark vaart. Daarnaast is het ook mogelijk al bij de planfase met een groepje afgevaardigden namens de omwonenden (een burenplatform of omgevingsraad) om de tafel te gaan over de plannen voor het windpark.

Wat is nu de beste aanpak?

Dat verschilt per project. Samen met u bekijken we de situatie en bepalen we de best passende strategie.