Projectcommunicatie

Communicatie rondom de ontwikkeling van een duurzaam energieproject, groot of klein, is cruciaal voor acceptatie door de omgeving. Windunie ondersteunt initiatiefnemers met het tijdig en succesvol informeren van de belangrijkste stakeholders binnen elk project.

Waarom communiceren?

Geen project in Nederland wordt in isolement ontwikkeld. Daarom start Windunie met het in kaart brengen van de wensen en behoeftes van iedereen in de omgeving. Daarvoor zijn al snel communicatiemiddelen nodig: om met de omgeving in gesprek te komen, moeten ze bereikt worden. Daarbij kan Windunie een rol spelen. Dus niet alleen bij het wie, maar ook bij het wat en hoe. Welke middelen zetten we in en hoe gaan we in gesprek? Ontwikkeling van dit alles pakken we samen met de initiatiefnemers op.

Onze aanpak

Windunie staat voor een proactieve aanpak en een duurzame relatie met de omgeving. Daarom is projectcommunicatie sterk in onze projectplannen verweven en pakken we dit al in een vroeg stadium op. Omdat ieder project anders is, wordt per situatie een aanpak op maat gemaakt. Valt het project bijvoorbeeld binnen de RijkscoördinatieregelingDe Rijkscoördinatieregeling is van kracht als het Rijk oordeelt dat projecten van nationaal belang zijn en ze daarover zelf de besluitvorming wil coördineren. In het geval van projecten op het gebied van energie-infrastructuur ligt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie bij de minister van Economische Zaken. Windparken van meer dan 100 MW vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Dat betekent dat het Rijk verantwoordelijk is voor het publiceren van de terinzagelegging en het vaststellen van (voorlopige ontwerp)besluiten, en voor het verlenen van vergunningen. Doel is de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor projecten sneller kunnen worden gerealiseerd. Meer informatie vindt u hier., dan zijn er vaste inspraakmomenten waar rekening mee gehouden moet worden. En voor een project in een complexe omgeving is natuurlijk een andere aanpak vereist dan in een homogene omgeving.

Ons aanbod

Windunie ondersteunt initiatiefnemers in alle fasen van het project en doet dat op allerlei manieren. Denk aan het organiseren van informatiebijeenkomsten, het organiseren van evenementen zoals een excursie naar een windmolen, het schrijven van brieven, persberichten en rapporten, het ontwikkelen van communicatiemiddelen zoals banners en flyers en het verzorgen van mailings of briefverzendingen. Daarnaast kunnen wij snel en voordelig een logo, huisstijl en website voor uw project ontwikkelen.

Huisstijl en projectwebsite

Om eenduidig over uw project te communiceren helpt een eigen logo, huisstijl en zeker een eigen website. Daarom bieden wij aan om die voor initiatiefnemers te (laten) ontwikkelen, natuurlijk in overleg met u. Omdat wij werken met een basisstramien kunnen wij uw website snel en tegen gereduceerd tarief ontwikkelen. Tegelijkertijd krijgt uw project een huisstijl zodat ook uw brieven, persberichten, presentaties en visitekaartjes in de stijl van het project zijn. Binnen 10 weken beschikt u over een huisstijl en een website waarmee herkenbaar bent voor de omgeving, overheden en achterban.

In overleg is er nog veel meer mogelijk. Zo kan Windunie uw website beheren en up-to-date houden, verzenden we nieuwsbrieven en kunnen we bijvoorbeeld filmpjes maken of 3D modellen laten ontwikkelen.