Projectorganisatie

Windunie begeleidt de ontwikkeling van de projectorganisatie die het windpark exploiteert. Statuten van die organisaties worden opgesteld door de notaris, maar er komt aanzienlijk meer bij kijken. 

Wanneer de ontwikkeling van een windpark in de beginfase is wordt dit in veel gevallen vanuit een vereniging aangestuurd. Wanneer echter verplichting worden aangegaan zoals vergunningsaanvraag, uitgifte van obligaties e.d., is het nodig een andere rechtsvorm te kiezen.

Advies in B.V.’s en overeenkomsten

Vaak wordt gekozen voor een ontwikkel- en exploitatie BV en afhankelijk van de omvang van het project daarbij een Stichting Administratiekantoor. Naast de statuten zijn daar intentie-overeenkomsten voor grondzaken, investeringsovereenkomsten, directiestatuten en allerlei aanvullende overeenkomsten bij nodig. Windunie adviseert initiatiefnemers over de rechtsvormen, de benodigde overeenkomsten en de gevolgen hiervan voor het project op het gebied van zeggenschap, financiering en besluitvorming. Als verantwoordelijkheden en rechten duidelijk zijn belegd en ook officieel zijn bekrachtigd, kan dat veel zorgen en potentiële problemen voorkomen.