Windmeetcampagnes

Plaatsing Windmast voor windcampagne Windpark Zeewolde

Wanneer een windproject in een gevorderd stadium komt, wordt het van belang om met grotere zekerheid aan te kunnen tonen welk windklimaat op de projectlocatie heerst. Bij grotere projecten is hiervoor een windmeetcampagne nodig.

Meetapparatuur

Er zijn twee soorten meetapparatuur die vaak worden gebruikt bij windmeetcampagnes. Dit zijn meetmasten en lidars. Deze technologieën hebben de grootst beschikbare meetzekerheid. Een meetmast is op verschillende hoogtes uitgerust met cup-anemometers (windsnelheid) en windvanen (windrichting). Een lidar meet met behulp van een laser de windsnelheid en windrichting op verschillende hoogtes.

Wat wordt er gemeten

De wind is een veranderlijk fenomeen. Daartoe moet met hoge frequentie en over een langere periode worden gemeten om de vele veranderingen in de wind te registreren, en uiteindelijk een representatief windklimaat voor de projectlocatie te kunnen opstellen. Windsnelheid en windrichting worden doorgaans meerdere malen per seconde op verschillende hoogtes geregistreerd. Uit dit hoogteprofiel wordt de zogenaamde windshear afgeleid. Deze parameter geeft aan hoe veel de gemiddelde windsnelheid verandert bij een bepaalde verandering in hoogte. Dit is van belang bij het berekenen van de belasting op een turbine. Ook de turbulentie (veranderlijkheid van de windsnelheid) speelt een grote rol bij de belasting op een turbine. Door met een hoge frequentie te meten wordt de variatie in windsnelheid van moment tot moment inzichtelijk gemaakt. Omdat de hoeveelheid energie in de wind afhankelijk is van de luchtdichtheid wordt ook de luchttemperatuur en de luchtdruk gemeten. Daaruit kan de luchtdichtheid worden afgeleid.

Wat doet Windunie

Om te zorgen dat de windmeetcampagne oplevert wat er nodig is voor het project, moet de windmeetcampagne worden ontworpen en voorbereid. Er moet bijvoorbeeld bedacht worden waarmee er gemeten wordt, voor hoe lang er gemeten wordt, wat er precies gemeten wordt en op welke hoogtes dit het beste kan gebeuren. Windunie ondersteunt u bij het verkrijgen van antwoord op deze vragen. Vervolgens moet de windmeetcampagne in gang worden gezet. Windunie brengt de benodigde vergunningen, partijen en apparatuur bij elkaar en begeleid de werkzaamheden. Gedurende de windmeetcampagne kijkt Windunie of de reeds verkregen data aan de afgesproken IECDe International Electrotechnical Commission, kortweg IEC, gevestigd in Genève in Zwitserland, ontwikkelt en publiceert algemene internationale normen voor elektrische componenten en apparatuur. eisen voldoen. Daarna kunnen de data worden verwerkt en – afhankelijk van de vraag – geanalyseerd.