Zon-op-veld

Windunie heeft jarenlange ervaring met windenergieprojecten en timmert ook stevig aan de weg op het gebied van zon. Steeds meer provincies en gemeenten hebben beleid voor de ontwikkeling van grondgebonden zon (zon-op-veld), waardoor de initiatieven voor de ontwikkeling hiervan kansrijker worden. Windunie staat initiatiefnemers van zon op veld bij.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u een grondgebonden zonproject ontwikkelen? Wij kunnen het voor u realiseren! Elke stap, van het proces tot en met de exploitatiefase, begeleiden en coördineren wij actief. Ons team gaat graag met u in gesprek om te verkennen wat de kansen en uw wensen zijn.

Haalbaarheid van zon-op-veld

Wij starten met een analyse van de haalbaarheid van grondgebonden zon op uw perceel. Wij zoeken dan bijvoorbeeld uit of de overheden grondgebonden zon toestaan en of de business case aantrekkelijk is. Dit laatste is in grote mate afhankelijk van de nabijheid van een aansluitmogelijkheid op het middenspanningsnet. Als het project haalbaar is, werken wij toe naar een vergunningaanvraag en een SDE+ aanvraag.

Parallel aan dit traject verkennen wij met u wensen en mogelijkheden op het gebied van proces- en financiële participatie.

Ondersteuning voor financiering van uw project?

Uw project dient gefinancierd worden. Wij kunnen u in dit traject ondersteunen, maar Windunie kan eventueel ook als financier optreden.

Zijn uw vergunningen en financiële zaken rond?

Zodra uw vergunningen en financiële zaken rond zijn, kan Windunie:

  • Voor u de producten inkopen
  • De bouw coördineren
  • Het stroom- en beheercontract afsluiten

Bij elke stap geldt: het is aan u om de keuze te maken voor eigen regie of ontzorging door Windunie.