Coöperatie Windunie produceert en ontwikkelt windenergie in Nederland

Sinds 2001 werkt Windunie aan meer rendement uit windmolens. Door beter beheer, de beste stroomcontracten én door de ontwikkeling van windparken. Met en voor onze leden.

Actueel

22-09-2016
Greenchoice en Windunie sluiten 10-jarig leveringscontract

Duurzame samenwerking garandeert eerlijke prijs voor groene stroom
Twee van de meest duurzame Nederlandse energiebedrijven, producent Windunie en energieleverancier Greenchoice, kiezen voor langdurige samenwerking. Zo garandeert Greenchoice haar klanten, ook in de toekomst, groene stroom van Nederlandse bodem en krijgen de windmolenaars van coöperatie Windunie zekerheid over de afname van hun stroom. Dankzij het partnerschap wordt productie direct gekoppeld aan levering, wat handelskosten bespaart. Dat is gunstig voor zowel de portemonnee van de klanten van Greenchoice als voor de opbrengsten van de windmolenaar. Het nieuwe leveringscontract is een mooie opsteker voor twee pioniers in groene energie die beide dit jaar hun 15-jarig jubileum vieren.

Lees het hele bericht
17-08-2016
Windunie zoekt medewerkers

eWindunie heeft nu twee vacatures, beide voor rekenwonders. We zoeken een Operationeel Manager die aan de slag gaat binnen ons handelshuis. Een goed ontwikkeld kwantitatief en financieel inzicht is daarbij onontbeerlijk, evenals rekenkundige kwaliteiten. En het is ook van belang dat je ervaring in de energiebranche hebt. Je verzorgt de dagelijks windvoorspellingen en bent verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages, verkoop en beheer van Garanties van Oorsprong en het maken van analyses om onbalans te beperken. Lees hier de vacature voor de Operationeel Manager.

Daarnaast zoeken we een Operationeel Analist die windparken gaat monitoren in het kader van beheer van windturbines. Door afwijkingen te constateren kunnen we ook tijdig ingrijpen en bijdragen aan de optimale prestaties van de windmolens van onze leden. Als operationeel analist voer je contract- en risicoanalyses uit, maak je analyses op windturbinedata en rapportages. Lees hier de vacature voor de Operationeel Analist.

27-06-2016
Jaarverslag 2015

Op de algemene ledenvergadering van coöperatie Windunie is het jaarverslag 2015 goedgekeurd. Hierbij is het openbaar. In het jaarverslag niet alleen aandacht voor de coöperatie maar ook voor de interne reorganisatie. Onder meer een gevolg van de sterke groei van het aantal mensen op kantoor. Ook veel aandacht voor de succsvolle Windunie-Pool, de vele parken in ontwikkeling en onze lobby-activiteiten.

De nieuwe foto's die afgelopen jaar met medewerking van vele leden zijn gemaakt, geven goed weer waar Windunie voor staat: een coöperatie van veelal agrariërs die windenergie produceren op hun eigen land, waar ook gewassen worden geteeld of vee graast.

23-06-2016
Windmolenaar Cor de Graaf wordt voorzitter Windunie

Ton Kempenaar geeft na tien jaar in het bestuur, waarvan acht jaar als voorzitter, de voorzittershamer van coöperatie Windunie aan Cor de Graaf. Na twee termijnen was Kempenaar niet meer herkiesbaar: ‘Windunie heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt, en in die woelige jaren heb ik de stabiliteit in het oog gehouden. Het is nu tijd dat iemand anders de koers gaat bepalen.’

Tijdens het voorzitterschap van Ton Kempenaar is niet alleen de betekenis van de coöperatie en de omvang van de organisatie, maar ook de positie van windenergie enorm veranderd. ‘Toen ik aantrad, waren we uitsluitend bezig met de belangen van de solitaire molenaars, ook in het geweld van de geliberaliseerde energiemarkt. Nu proberen we een antwoord te vinden op de lage stroomprijzen maar zijn we met name ook bezig met een toekomst waarin vooral grote windparken een rol spelen.’

Het vijf jaar geleden opgerichte Windunie Development ondersteunt particuliere windmolenaars bij opschaling en treedt op als adviseur van initiatiefnemers die in eigen beheer windparken willen ontwikkelen. ‘Want daar is niks aan veranderd: wij geloven dat de energietransitie alleen slaagt als windenergie in lokaal eigendom wordt ontwikkeld en geproduceerd.’ Windunie kan enkele burgercoöperaties rekenen tot haar leden, het gros bestaat uit agrariërs.

Cor de Graaf is een van hen. Hij heeft zelf een molen tussen zijn tulpenbollen staan, en was al eerder voorzitter van de VWNH (Vereniging Windturbine-eigenaren Noord Holland), de organisatie die aan de basis ligt van de oprichting van Windunie in 2001. De Graaf is inmiddels ruim twee jaar bestuurslid en ziet genoeg kansen voor Windunie: ‘Ik voorzie geen radicale koerswijziging want we hebben vorig jaar gezamenlijk een meerjarenbeleidsplan gemaakt, waarover de hele organisatie het eens is. Windenergie produceren en ontwikkelen met de opbrengst in de regio, is waar wij voor staan. Als we dat goed invullen en uitdragen, zullen we ook meer medestanders krijgen in die omgeving.’

09-06-2016
Bezoek een windmolen op 18 juni

Op 18 juni wordt voor de vijfde keer de Open Winddag georganiseerd. In het hele land zijn windmolens opgesteld voor publiek waar u kunt ervaren hoe windenergie wordt opgewekt. Luister en kijk! Op alle locaties zijn er deskundigen die kunnen toelichten hoe het allemaal werkt en wat een vollastuur of opgesteld MW is! Op veel plekken wordt meer georganiseerd. Zo kunt u bij twee van onze leden komen kamperen onder de windmolen: bij Camping de Slypstien kunt u zelfs gratis uw tent opslaan! Wij verwachten dat u heerlijk zult dromen!

En op allerlei locaties worden activiteiten georganiseerd. Zo kunt u in de Wieringermeerpolder bij Bezoekboerderij Leven van de Wind genieten van theater met wind in de hoofdrol, kinderen kunnen een uitdagende tocht maken door het kuubkistendoolhof en u vindt er informatie over de plannen voor Windpark Wieringermeer. Met een gratis Pendelbus kunt u nog een bezoek brengen aan molens van Nuon, het testpark van ECN en een traditionele meelmolen.

In Friesland kunt u een echte Dorpsmolen bezoeken van ons kersverse lid Dorpsmolen Reduzum. Daar wordt u verteld wat de molen heeft betekend voor de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. En u kunt de plannen voor de nieuwe molen bekijken: hoe hoog wordt die? En er wordt een leuke, duurzame prijsvraag georganiseerd evenals een Rommelmarkt 

En Coöperatie Windenergie Waterland in Noord-Holland pakt ook weer uit. Met een gratis LED-lamp voor elke bezoeker én voorlichting over verduurzaming van uw huis. Coöperatie Zeeuwind stelt haar nieuwste turbine open voor publiek en ook daar blijft het niet bij informatie over windenergie en de coöperatie die de molen mogelijk maakt. Er rijdt een elektrische motor rond, er is een zonnepanelenexpert en kinderen kunnen experimenteren met wind en racen met auto's op windenergie!

Op Open Winddag staan nog veel meer molens waar u terecht kunt. Wij wensen u een mooie Open Winddag!

26-04-2016
De tijd dat windmolens winstmachine waren is voorbij.
Het Financieele Dagblad publiceerde 14 april over de problemen die molenaars ondervinden als gevolg van de lage stroomprijzen. U kunt het hele artikel hier lezen.
05-04-2016
Vacature Junior Projectmedewerker Development 32-40 uur per week

Wij zoeken een junior die onze projectleiders van windparken in ontwikkeling gaat ondersteunen. Soms aan de hand van de projectleider, soms zelfstandig sta je in contact met de initiatiefnemers - meestal agrariërs - met adviesbureaus, burgers uit de omgeving en met de betrokken overheden. We bieden je een afwisselende baan waarin je veel leert en veel van je verwacht wordt, en waarmee je onderdeel wordt van een team van 25 gedreven professionals die streven naar een snelle transitie naar een duurzame energievoorziening. Solliciteer voor 6 mei 2016.
Voor meer informatie, lees hier de vacature

09-03-2016
Vacature New Business Developer 28-40u GESLOTEN

Omdat ons energiesysteem zal veranderen door de komst van meer duurzame energie, zoeken wij een New Business Developer die in die ontwikkeling kansen identificeert en om weet te zetten naar extra (ver)diensten voor de leden van Windunie. Wij willen graag weten wat nieuwe mogelijkheden van energieopslag en slimme netten voor ons betekenen, en wat wij kunnen bijdragen aan die ontwikkeling. Onze nieuwe collega wordt onderdeel van een team van zo'n 25 gedreven professionals die allemaal streven naar een snelle transitie naar duurzame energie. Solliciteer voor 25 maart.

Voor meer informatie, lees hier de vacature.

09-02-2016
Vacature senior projectleider 32-40 uur GESLOTEN

Voor onze windparken in ontwikkeling zoeken we een projectleider die ervaring heeft met complexe multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte en het bijbehorende omgevingsmanagement. Onze nieuwe collega wordt onderdeel van een team van zo'n 25 gedreven professionals die allemaal streven naar een snelle transitie naar duuurzame energie. Solliciteer voor 7 maart 2016.  

Voor meer informatie, lees hier de vacature.

03-02-2016
Rechter oordeelt dat de Staat bevoegd gezag is bij Drents Windpark

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in een kort geding dat de gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn tegen de Staat hadden aangespannen. De gemeenten bepleitten dat de Rijkscoördinatieregeling niet van toepassing is op Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en dat de regie bij de provincie zou moeten liggen omdat er bij de ontwikkeling en exploitatie drie initiatiefnemers betrokken zijn.  De rechter stelt de eisers echter niet in het gelijk.

De rechter oordeelde dat de Staat terecht optreedt als bevoegd gezag. In de Elektriciteitswet staat dat alleen al geografische binding voldoende is om de Rijkscoördinatieregeling toe te kunnen passen bij windparken van meer dan 100 MW. In dit geval vormen de afzonderlijke lijnopstellingen geografisch zoveel samenhang dat ze als één windpark kunnen worden beschouwd. Een windpark van 50 windmolens die optellen tot 150 MW. Het Rijk staat dus in haar recht bij het opstellen van een Rijksinpassingsplan.

Naar verwachting legt de Minister van Economische Zaken na deze uitspraak het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunningen binnenkort ter inzage. Overigens kunnen de gemeenten nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak, zij hebben aangegeven hier op een later moment een besluit over te nemen. Windunie is als aandeelhouder en adviseur betrokken bij Windpark Oostermoer, één van de initiatiefnemers.

21-01-2016
Bovengemiddeld veel wind in 2015

Voor het eerst sinds zeven jaar waait het harder dan ‘normaal’
De hoeveelheid windenergie die in Nederland wordt opgewekt is om te beginnen afhankelijk van het totale vermogen van alle windmolens, en in tweede instantie van de hoeveelheid wind. De laatste jaren viel het windaanbod steeds tegen, maar voor het eerst in zeven jaar waaide het in 2015 weer bovengemiddeld veel en hard. Dat blijkt uit de Windex van Windunie.
Persbericht: Bovengemiddeld veel wind in 2015

20-01-2016
Vacature Controller 24-32 uur GESLOTEN
Door de groei van Windunie is er binnen de organisatie ruimte ontstaan voor een controller. Als je toe bent aan een tweede stap in je carrière waarin je je controllersvaardigheden wilt verbreden en verdiepen op zowel op het gebied van business als financiën, dan bieden wij je daartoe een uitgelezen mogelijkheid in een sector die in de komende jaren sterk zal groeien. 

We bieden je een zeer afwisselende baan bij een groeiende en ambitieuze organisatie die een belangrijke rol speelt in de transitie naar duurzame energie. Je werkt op ons kantoor in Utrecht met een inspirerend team van 25 betrokken en gedreven professionals. We bieden een prima, marktconform salaris, aangevuld met een variabele beloning. Daarbij bieden we je volop kansen jezelf professioneel te ontwikkelen en veel vrijheid in het organiseren van je eigen werk.

Voor meer informatie, lees de vacature hieronder.
Vacature Controller 24-32 uur.
07-01-2016
Windunie wenst u een stralend 2016windunie-final.gif
01-12-2015
Interview Jacqeline Tuinenga in De CoöperatieNCR, de Natinale Coöperatieve Raad, interviede drie bestuurder van coöperaties over de vijf kernwoorden die de coöperatie kenmerken. Jacqeline Tuinenga representeerde Windunie en geeft kor6t en krachtig aan waar Windunie wat haar betreft voor staat. Daar herkennen de leden zich waarschijnlijk ook wel in! Zie hier het artikel.
27-10-2015
Duurzaamste stroomleveranciers

Het onderzoek naar de duurzaamste stroomleverancier is weer verricht door de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en WISE. Het richt zich op de duurzaamheid van
elektriciteit en verkent in welke mate de Nederlandse stroomleveranciers hier in positieve of negatieve zin aan bijdragen. Windunie komt dit keer niet in de ranking niet voor want we deden niet mee. Windunie heeft geen leveringsvergunning, Winduniestroom wordt geleverd door Greenchoice, dus we zijn geen stroomleverancier en horen niet in het rijtje thuis.

Gelukkig scoort De Duurzame Energie Unie een 10, en daar zijn we wel heel trots op. Want we zijn medeoprichter en lid van DE Unie, en dankzij de GvO’s van onze leden levert DE Unie 100% groene stroom. Ook fijn dat Greenchoice behoort tot de voorlopers. Alle bedrijven die beter scoren, hebben aanzienlijk minder klanten en dan is hoog scoren makkelijker. Dat weten we uit ervaring. Maar natuurlijk feliciteren we Raedthuys en Qurrent van harte met, net als vorige keer, een eerste plaats.

Meer weten?
Zie hier het hele rapport van het onderzoek en hier een artikel over duurzame energieleveranciers in de Consumentengids van november.

17-08-2015
Windunie groeit dus Windunie werft!

Wil je aan de slag bij een ambitieus bedrijf dat een belangrijke rol speelt in de transitie naar meer duurzame energie in Nederland, kijk dan of deze vacatures voor je aanspreken. Bij Windunie werkt een gedreven, enthousiast team van zo'n 25 professionals, veelal samen met de leden van Coöperatie Windunie, aan de ontwikkeling van windparken en een hoger rendement uit de molen.
Reageer voor 23 september.

Vacature Onderhandelaar Turbinecontracten

05-08-2015
Persbericht: Wel producent geen leverancier van groene stroom

ACM tikt Windunie op de vingers
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft tot taak de consument te beschermen en publiceert binnenkort een ‘last onder dwangsom’ omdat Windunie zich zou hebben voorgedaan als leverancier van Winduniestroom. ACM dreigde met een boete. Windunie heeft geen leveringsvergunning maar via windunie.nl kon Winduniestroom wel worden aangevraagd, al werd dat geleverd via Greenchoice. Om mogelijke misverstanden te voorkomen, heeft Windunie aanpassingen doorgevoerd op de website. Een boete van ACM is daarmee voorkomen.

Lees het hele bericht
21-07-2015
Jaarverslag 2014

Het eerste jaar als Windunie Groep, het jaar waarin de Windunie-Pool van start ging en waarin Windinvest werd opgericht; 2014 was een belangrijk jaar voor Windunie, en dat blijkt ook uit ons jaarverslag. Wederom brengen we, heel milieuvriendelijk, een PDF uit. Interactief, zodat u meteen kunt klikken naar het hoofdstuk met informatie die u interesseert, en naar externe pagina's. 2014 was een mooi jaar, we hopen dat u ook geniet van het bijbehorende verslag.

Windunie Jaarverslag 2014

14-07-2015
Greenchoice beste uit de test

De Consumentenbond heeft Greenchoice uitgeroepen tot de beste energieleverancier van Nederland. Voor het eerst zijn de 12 grootste energieleveranciers op service, klantvriendelijkheid én duurzaamheid beoordeeld, en Greenchoice komt als beste uit deze complete test.

De hoge score in het duurzaamheidsonderzoek haalt Greenchoice mede dankzij de inkoop van windenergie van Windunieleden. De reden voor Windunie om voor Greenchoice te kiezen had natuurlijk te maken met de juiste prijs maar ook met de positieve uitstraling van Greenchoice op de markt. Een zichzelf versterkend effect!

Greenchoice is natuurlijk ook de leverancier van Winduniestroom, en vooral daarom zijn we blij dat onze partner ook uitstekend scoort op klanttevredenheid en service. Dat geeft ons het vertrouwen dat Winduniestroom en haar klanten in goede handen zijn. Fijn om het ook eens van een ander te horen!

11-06-2015
Kom ook naar de Open Winddag op zaterdag 13 juni!

Wilt u met eigen ogen zien hoe Winduniestroom wordt opgewekt? Kom dan naar de Open Winddag op zaterdag 13 juni. Een aantal leden van Windunie stellen, samen met nog veel meer molenaren door heel het land, hun turbine open om u hier alles over te vertellen. 

In Flevoland organiseren onze leden in het Rivierduingebied een boer- en natuurfair; een leuk evenement voor jong en oud. Vanaf de fair kunt u lopend of met de huifkar naar het erf van Meine Siebenga om daar een kijkje te nemen in zijn windmolen. Tonko Tonkes uit Zeewolde stelt ook zijn turbine open voor publiek, en nodigt u uit voor een kijkje op zijn akkerbouwbedrijf. In Zeeland bent u welkom bij de nieuwste windmolen van Zeeuwind in Borssele. Bezoek de turbine per zonnetram, of via een fiets- en wandelroute die u ook langs een kolen- en kerncentrale leidt. 

In Noord-Holland, bij bezoekboerderij Leven van de Wind in de Wieringermeerpolder, kunnen kinderen naar hartenlust spelen in de zandbak, klim- en klauterbaan en groene knutselhoek. Intussen kunt u zelf de turbine bekijken en mooie tuinplantjes uitzoeken. Neem vanaf de bezoekboerderij de gratis pendelbus naar het windturbinetestpark van Energiecentrum Nederland (ECN) om door te rijden naar een traditionele meelmolen. In Friesland bent u welkom bij de turbine en zonnepanelen van Minicamping de Slypstien en in Marken bij Coöperatie Waterland. Tijden en adressen van alle opgestelde windturbines staan hier.
 
De Open Winddag biedt u de kans van alles te leren over het opwekken van energie uit wind. Neem dus vooral uw vrienden en familieleden mee. Tot ziens op zaterdag 13 juni!

26-03-2015
Stroometiket Winduniestroom

U wist natuurlijk al dat Winduniestroom uitsluitend wordt opgewekt met Nederlandse windmolens, dus 100% duurzaam is. Het stroometiket bevestigt dat: in een oogopslag duidelijk duurzaam.
Kies dus ook voor Winduniestroom, geleverd door Greenchoice.

 

20-02-2015
Verzet tegen windmolens in een jaar weg

De Gelderlander heeft een verslaggever op pad gestuurd om te onderzoeken hoe mensen het nou echt vinden om in de buurt van een windmolen te wonen. Hij bezocht daarvoor twee parken in Gelderland en concludeerde dat de omwonenden, die vóór plaatsing geharde tegenstanders waren, eigenlijk helemaal geen last hadden van de molens. Zelfs bij huizen op 300 meter afstand, zijn de molens bij vijftien omwentelingen per minuut nauwelijks hoorbaar. "We horen het wel, vooral als het hard waait, maar we liggen er niet wakker van", aldus de bewoonster. Een andere omwonende: "Ik was eerst fel tegenstander van de komst van de windmolens, maar het is allemaal erg meegevallen". De bewoners zien zelfs voordelen omdat de windmolens de industrie op afstand houden. Toch fijn dat er media zijn die ook deze kant van het verhaal belichten. Lees het hele artikel uit de Gelderlander van 4 februari hier.

27-11-2014
SDE 2015

Voor 2015 zijn de regels voor de SDE+ ingrijpend gewijzigd.
U schrijft in op basis van de windsnelheden op uw geplande locatie.
Hieronder staat wanneer u voor welke fase inschrijft:

Categorie

Basisbedrag (€/kWh)

Vollasturen (samengesteld)

Fase 1 – Opening op 31 maart, 09:00 uur

 

 

Vrije categorie fase 1

0,070

 

Fase 2 – Opening op 20 april, 17:00 uur

 

 

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,074

n.v.t.

Wind op land, Overgangsregeling 2700 vollasturen

0,080

2700

Vrije categorie fase 2

0,080

 

Fase 3 – Opening op 11 mei, 17:00 uur

 

 

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,081

n.v.t.

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,086

n.v.t.

Wind op land, Overgangsregeling 2300 vollasturen

0,090

2300

Vrije categorie fase 3

0,090

 

Fase 4 – Opening op 1 juni, 17:00 uur

 

 

Wind op land, < 7,0 m/s

0,098

n.v.t.

11-09-2014
Wind voor jou

wind voor jouWindunie is een van de initiatiefnemers van de campagne Wind voor jou. Daarin laten we zien dat windenergie bijdraagt aan onze kwaliteit van leven, want gebruik van elektriciteit helpt het leven vaak leuk te maken. De advertenties en billboards zijn nu te zien in dagbladen, op stations en buitenreclame, en commercials worden utgezonden op 3FM radio 538 en Q-music. Veel informatie over windenergie is te vinden op windvoorjou.nl waar ook veel misvattingen worden rechtgezet. Want de grootse vijand van vogels zijn niet windmolens maar katten... Natuur & Milieu is partner van NWEA in deze campagne.

 

 

 

Lees het hele bericht
30-06-2014
Jaarverslag 2013

Op de jaarvergadering van Coöperatie Windunie is de jaarrekening goedgekeurd door de leden. Het jaarverslag over 2013 vindt u hier. Het wordt net als vorig jaar gepubliceerd als PDF. Op sommige pagina's kunt u doorklikken naar nieuwsbreichten, websites of verderop in het jaarverslag.

12-06-2014
Open Winddag(en) op 14 en 15 juni

Bent u nieuwsgierig hoe deze groene stroom wordt opgewekt? Dat kunt u komend weekend zien en beleven tijdens de Open Winddagen. U bent natuurlijk van harte welkom bij de leden van Windunie, die u graag alles over hun windmolen vertellen.

In de Wieringermeerpolder bij bezoekboerderij Leven van de wind kunt u het hele weekend terecht en bij de familie Hopmans op zondag 15 juni. In Volendam organiseert Stichting Duurzaam Waterland op 14 juni zelfs een duurzaamheidsmarkt waar u per waterstofbus een windmolen kunt bezoeken. In Zeeland bent u zaterdag welkom bij drie molens van Zeeuwind, in Friesland bij de windmolen van minicamping de Slypsteen en in Flevoland bij de familie Blaauw in Lelystad. Tijden en adressen van alle opgestelde windturbines staan hier.

Open Winddagen biedt u de kans van alles te leren over het opwekken van energie uit wind. Bij sommige windmolens is er nog veel meer te zien en te beleven, zoals rondleidingen en activiteiten voor kinderen. Kies een molen uit en ga met buren of vrienden naar de Open Winddagen; misschien kiezen zij daarna ook voor Winduniestroom van het platteland.

Tot ziens op 14 of 15 juni!

11-06-2014
Stroometiket

Het stroometiket van Winduniestroom is vernieuwd. Nu is niet alleen de bron, maar ook de herkomst te zien. En u wist het natuurlijk al: Winduniestroom is voor 100% afkomstig van windmolens uit Nederland. 
Klik hier om het stroometiket gedetailleerd te bekijken.
05-08-2013
Jaarverslag Windunie 2012

Windunie is trots op het jaarverslag van 2012. Want daaruit blijkt dat 2012 een mooi jaar is geweest. Daarom hebben we besloten ons jaarverslag publiek te maken, zodat naast onze leden ook onze klanten, potentiële klanten en leden, onze relaties en alle andere geïntereseerden ons jaarverslag kunnen lezen.
Het jaaroverzicht, pagina 5 t.m. 9, loodst u aan de hand van het gemiddeld aantal vollastuur per dag (het aantal uren dat de windmolens maximale productie draaiden) door onze hoogtepunten van 2012. Dat geeft een aardig beeld van de activiteiten van Windunie in afgelopen jaar.
Jaarverslag Windunie 2012

25-07-2013
Realisatie Windpark Den Tol dichterbij

Het College van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan en het MER voor hetWindpark Den Tol ter inzage te leggen. Windunie Development, sinds 2010 betrokken bij dit project, is er trots op dat het college vertrouwen uitspreekt in dit project. Ook de lokale agrariërs, initiatiefnemers van en participanten in dit project, zijn blij met het besluit van de gemeente.

Tien turbines
Windpark Den Tol betreft de realisatie van tien windturbines bij Netterden in de Achterhoek en is een samenwerking tussen zes lokale agrarische ondernemers en Windunie Development. Het bestemmingsplan biedt ruimte om windturbines met een ashoogte van maximaal 139 meter, een tiphoogte van maximaal 195 meter en een rotordiameter van maximaal 122 meter te plaatsen.

Toetsen en beslissen
De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage toetst nu of het MER voldoet aan de inhoudelijk vereisten  Vervolgens is het de verwachting dat in de herfst het definitieve besluit wordt genomen door de gemeenteraad van Oude IJsselstreek. Bij een akkoord kunnen de bouwvergunningen worden aangevraagd en kan het echte werk beginnen.
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Oude IJsselstreek

09-04-2013
Correctie op SDE-regeling: nu 12,4%

Sinds 2008 ontvangen windproducenten die onder de SDEregeling vallen, een compensatie van 11% van de APX-opbrengst. Pas in 2012 is berekend of dit percentage inderdaad de profielen onbalanskosten van windproducenten dekt. Gegevens van Windunie leidden tot herberekeningen met een positieve uitkomst voor producenten van windenergie. Sander Lensink van ECN schreef er een artikel over voor de Windmaand.

Lees het hele bericht
31-01-2013
Faillissement van Trianel ook failissement van lokale energie?

Op 30 januari berichtte de Volkskrant over de gevolgen van de faillissementen van Orro Energy en Trianel Energie BV voor de energiebranche, en dan met name voor de lokale duurzame energiebedrijven. De meeste van dit soort organisaties hebben plannen om ooit lokaal duurzaam energie op te wekken en te leveren, maar zijn nu afhankelijk van bedrijven met leveringsvergunningen en handelsvergunningen. Voor de consument zijn dit onzichtbare partners waar ze wel afhankelijk van zijn.

Eigen productie
Windunie is een heel ander soort organisatie. Wij zijn een coöperatie van windturbine-eigenaren en beschikken daarmee over eigen productie. En over een eigen handelshuis. Wij deden ook zaken met Trianel, maar hadden daar vooral verzekeringen lopen. De risico’s van de daghandel hebben we tijdelijk zelf moeten dragen, maar dankzij onze kennis van voorspellingsmodellen, kunnen we dat ook. Ook Windunie Trading heeft last gehad van het faillissement, maar de schade was te overzien.

Decentraal opgewekte energie
Wie kiest voor lokaal opgewekte duurzame Nederlandse energie, zit het beste bij Windunie. Dankzij de agrariërs met een turbine op het erf, wordt schone energie opgewekt en komen de verdiensten ten goede aan de regio. De ondernemer heeft dankzij de extra inkomsten immers meer mogelijkheden om te investeren in zijn boerenbedrijf en in personeel.

Winduniestroom via Greenchoice
Winduniestroom wordt geleverd via Greenchoice. Onze kracht ligt bij productie, niet bij levering aan klanten, en daarom hebben we die activiteiten uitbesteed. Wij beschikken niet over het administratieve apparaat of de benodigde klantenservice. Maar als u kiest voor Winduniestroom, kunt u er op rekenen dat uw elektriciteit door een van onze agrariërs wordt opgewekt. En de levering is niet alleen groen, maar ook gegarandeerd.

Aansluiten bij lokaal energieberdrijf
Overigens is het zeker niet onmogelijk om via lokale energiebedrijfjes verantwoord energie op te wekken en te leveren. De NMa heeft wel de zogeheten white labeling verboden. Vanaf nu moet de eindgebruiker weten wie de partij met leveringsvergunning is want daarmee wordt het contract afgesloten. En als dat een betrouwbare partij is, loopt u in principe geen risico. Als heel veel negatieve invloeden samenkomen, kan elk bijna bedrijf failliet gaan, dus 100% zekerheid is er natuurlijk nooit.

08-01-2013
Niet alle 'groene stroom' is even groen

Is uw groene stroom wel goen? Dat vraagt u zich wellicht af na allerlei verhalen in de pers over mogelijk dubieuze herkomst van groene stroom. Hoe het zit met groene stroom, en waarom de ene groene stroom groener is dan de andere, wordt helder uitgelegd door Brecht van Hulten in Kassa Groen. Bekijk hier het item.

13-12-2012
Provincies bereiken overeenstemming over windturbinesDe provincies van Nederland, verenigd in het Interproviciaal Overleg (IPO), hebben overeenstemming bereikt over de plaatsing van nieuwe windturbines op land. In 2020 moet 6000MW aan opwekvermogen gerealiseerd zijn. De prestatieafspraken tussen de 12 provincies en het Rijk worden binnenkort in een akkoord vastgelegd. Lees meer op de website van het IPO
04-12-2012
Windunie in NieuwsuurHet kabinet heeft ambitieuze plannen aangaande duurzame energie. Nieuwsuur peilt de mening van mensen in het veld over de ontwikkelingen in windenergie en de haalbaarheid van de plannen. Nieuwsuur was daarom ook te gast bij ons symposium 'Nieuw elan in duurzaamheid' en ontmoette daar onze bestuursvoorzitter Tom Kempenaar. U kunt de uitzending hier terugzien.
14-11-2012
Ministerie EL&I: rapport Le Pair onjuist en slecht onderbouwd

In antwoord op vragen van VVD kamerlid René Leegte naar aanleiding van het rapport van "windenergiescepticus" Kees Le Pair over de efficiëntie van windturbines, schrijft het ministerie dat de conclusies van Le Pair onvoldoende zijn onderbouwd en dat zijn onderzoek verkeerd gebruik maakt van CBS-gegevens.

Lees meer bij de Groene Courant.

06-11-2012
Windunie Symposium 2012

Op 6 november 2012 organiseerde Winunie een symposium voor leden en andere geïntereseerden in Dronten. Een verslag van de dag, informatie over het programma en de sprekers vindt u hier.

14-10-2012
Windunie dient zienswijze in op Rijksstructuurvisie Wind op Land

Coöperatie Windunie heeft afgelopen week haar zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau -Rijksstructuurvisie Windenergie op land- van de Rijksoverheid.

In deze zienswijze dringen wij er onder andere op aan om alle RCR-projecten volwaardig mee te nemen in de plan-MER en benadrukken wij dat snelheid geboden is bij het realiseren van wind op land om de doelstellingen van de EU voor duurzaam opgewekte energie in 2020 te kunnen halen.

De volledige tekst van onze zienswijze vindt u hier.

04-10-2012
Windunie lanceert Windunie Beheer

Beter presterende turbines leveren meer duurzame stroom

Coöperatie Windunie richt een eigen beheersorganisatie op voor de ruim 400 aangesloten windturbines. Het doel hiervan is om de prestaties van de turbines beter te kunnen voorspellen en om meer duurzame kilowatturen te produceren.

Veel windturbines zijn gebouwd met de aanname dat zij probleemloos een levensduur van twintig jaar aankonden. De afgelopen jaren bleek echter dat  hoofdcomponenten van de turbines al eerder onderhevig zijn aan slijtage, met uitval tot gevolg. Door een goede aansturing van het onderhoud wordt stilstand voorkomen, en wordt beter voorspelbaar hoeveel de windturbine produceert.

“Het blijkt dat een draaiende windturbine niet zomaar optimaal presteert,” aldus Rob Kouwenberg van Windunie. “En zoals in elke bedrijfstak geldt: de winsten worden in de laatste paar procent gerealiseerd. Daar werken we aan, om die eruit te halen.”

Voor de technische aspecten van het beheer werkt Windunie samen met Topwind, een onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in windenergie. De gezamenlijke aanpak is goed vergelijkbaar met die van de Betriebsgutachter in Duitsland, daar veelal verplicht gesteld door verzekeringsmaatschappijen. De ervaring in Duitsland leert dat een dergelijke aanpak leidt tot meer productie.

Ook gaat Windunie Beheer raamcontracten voor onderhoud en verzekeringen opstellen. Hiermee kunnen de leden van de coöperatie nog meer voordeel halen uit de kracht van het collectief.

Meer weten over Windunie Beheer? Neem contact op met Bart Berendsen: bart.berendsen@windunie.nl of 030 7533100

28-09-2012
Lokale energiebedrijven verenigd in DE Unie

De coöperaties Windunie en TexelEnergie hebben het initiatief genomen om samen met Stichting Urgenda een koepel van lokale energiebedrijven op te richten. Een coöperatie waar alle lokale energiebedrijven lid van kunnen worden, omdat we samen sterker staan. Deze coöperatie, genaamd Duurzame Energie Unie, of DE Unie, gaat diensten zonder winstoogmerk leveren aan alle leden, de lokale energiebedrijven. Zoals bijvoorbeeld de levering van elektriciteit en gas, facturering, financiële administratie en communicatie activiteiten. Voor kleine, nieuwe toetreders is het een hele snelle manier om te starten met lokale activiteiten. Zij hoeven het wiel niet zelf meer uit te vinden. De eerste leden hebben zich al gemeld.

In Nederland bestaan inmiddels tientallen lokale duurzame energiebedrijven (ook wel LDEBs). Dit zijn vaak  coöperaties van enthousiaste burgers en ondernemers die zelf het heft in handen nemen. Het opzetten van een energiebedrijf en alles wat daarbij komt kijken, is echter veelomvattend. Startende coöperaties zijn daarom vaak veel geld kwijt aan commercieel advies en ondersteuning; geld dat bespaard kan worden door samen te werken. Op deze manier zijn startende lokale coöperaties ook minder overgeleverd aan de grillen van de markt. Texel Energie en Windunie hebben al meer dan tien jaar ervaring op dit gebied en hebben vele hobbels en kinderziekten overwonnen.

Rense van Dijk, Directeur Windunie: “Windunie is overtuigd van het belang van de trend van lokale energiebedrijven voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Daarom stellen wij onze kennis en kunde graag ter beschikking aan de Duurzame Energie Unie.”

Brendan de Graaf, Directeur Texel Energie: “Lokale energie coöperaties kunnen zelf bepalen hoeveel en welke diensten ze afnemen bij DE Unie. Voor een nieuwe kleine organisatie zal dat in het begin wellicht beteken dat ze bijna alle diensten van DE Unie benutten, terwijl Texel Energie al meer zelf kan.” Alle lokale energiebedrijven die deelnemen gaan samen bepalen welke diensten nuttig en nodig zijn.

Marjan Minnesma, directeur Urgenda: “Er staan nog honderden lokale groepen te trappelen om ook een lokaal energiebedrijf te beginnen. Maar regels en gebrek aan kennis verhinderen snelle actie. Dat willen we doorbreken, door het samen te gaan doen, zodat de kleine nieuwelingen kunnen profiteren van de grotere en “oudere”organisaties die hun kennis graag delen. En op die manier wordt de groep van mensen die zelf het heft in handen neemt weer snel groter en wordt decentrale duurzame energie steeds meer een factor om mee rekening te houden!”. Power to the People!

Meer informatie op www.duurzameenergieunie.nl

24-09-2012
15 november 2012 Evenement HIER opgewekt

Op 15 november a.s. komt iedereen die betrokken is bij lokale en decentrale energieopwekking bij elkaar in Amersfoort. HIER opgewekt en e-Decentraal organiseren dan een interactief evenement met een veelzijdig programma: heel veel workshops, rondetafelgesprekken, speeddates en een politiek debat.
 
Het aantal lokale en decentrale duurzame energie-initiatieven groeit. Groot en klein, idealistisch en commercieel, ver uitgewerkt en in een pril stadium. Wat ze gemeen hebben, is dat er een enorme drive van onderaf is om de energievoorziening anders aan te pakken. Dat is vaak duurzamer, soms leuker en misschien ook goedkoper dan de traditionele centrale energievoorziening. De toekomst voor lokale energie is veelbelovend. Er is een wereld te winnen als mensen die hierbij betrokken zijn van elkaar leren en samenwerken.
 
e-Decentraal en de HIER Klimaatcampagne faciliteren en stimuleren deze ontwikkeling.  HIER doet dat in HIER opgewekt, een samenwerkingsproject met de Natuur- en Milieufederaties en e-Decentraal doet dat als branchevereniging voor lokale en decentrale duurzame energie.

Kom op 15 november naar het evenement in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Een dag met volop ontmoeting, informatie, inspiratie en praktische handvatten.

meer informatie op www.evenementhieropgewekt.nl.

03-09-2012
Windunie Tender is tweede fase ingegaan

De Windunie Tender, de gebundelde verkoop van stroomproductie van een aantal Windunieleden aan één afnemer, is de tweede fase ingegaan.

De eerste fase, de inschrijving voor stroomproducenten, was een groot succes en heeft in totaal 36,5 MW opgesteld vermogen opgeleverd, van 43 turbines. Dit komt neer op een geschatte jaarproductie van 71 Gigawatt. De meeste inschrijvers zijn bestaande Windunieleden, maar er hebben zich ook enkele producenten bij de Windunie Tender aangesloten die speciaal vanwege hun deelname aan de tender lid van de coöperatie worden.

Fase 2 van de tender behelst het bieden van afnemers op de stroomproductie. De biedingsfase loopt vanaf heden tot 1 oktober 2012.

De biedende partijen kunnen bijvoorbeeld nutsbedrijven zijn, maar ook grote industriële verbruikers. Stroomafnemers die meebieden in de tender wordt gevraagd om een vaste prijs te bieden voor de productie van de deelnemende Windunieturbines gedurende 2013 en 2014 en, onder voorbehoud, een gedeelte van 2015. In de Windunie Tender is een minimumprijs opgenomen. De partij die de beste prijs biedt onder de juiste voorwaarden, wint de tender.

De Windunie Tender biedt afnemers van stroom een gegarandeerde hoeveelheid 100% in Nederland geproduceerde, duurzaam opgewekte stroom. Omdat in 2013 een groot deel van de Windunieleden uit hun langjarig vaste contract loopt, doet zich nu de kans voor om hun productie op deze manier op de markt te brengen. Als de eerste Windunie Tender succesvol verloopt, zal deze jaarlijks herhaald worden.

Meer informatie: Rense van Dijk, directeur Windunie 030 7533100 rense.van.dijk@windunie.nl

02-09-2012
Weerlegging rapport le Pair op Sargasso.nlOp weblog Sargasso.nl weerleggen Bart Ummels en Jan Paul van Soest op basis van feiten en cijfers de bewering van Cees le Pair dat windenergie te weinig CO2 en energie zou besparen. Lees het artikel op Sargasso.nl
23-08-2012
Inschrijving Windunie Tender sluit 24 augustus!

De inschrijvingstermijn voor producenten voor de Windunie Tender 2012 sluit op 24 augustus. Tijd dus voor een update. De eerste fase is nu al zeer succesvol. De minimum hoeveelheid productie aan inschrijvingen om de tender door te laten gaan (25 MW) is al ruimschoots gehaald.

Inschrijven op de tender als producent is nog mogelijk tot en met vrijdag 24 augustus.
Vanaf 25 augustus zal de totale bundel tegen opbod worden aangeboden aan energiehandelaren, nutsbedrijven en andere geïnteresseerden.

Windunie Directeur Rense van Dijk: “De Windunie Tender belooft een succes te worden. Veel Windmoleneigenaren die komend jaar geen MEP subsidie meer zullen ontvangen, hebben besloten mee te doen aan de tender.
Deze stroomproducenten verwachten, door het gunstige aanbod van veel Nederlandse windstroom en door het biedingenproces een goede prijs voor hun windstroom te ontvangen.”

De stijgende stroomprijzen op de termijnmarkt van de laatste weken lijken ook in het voordeel van de molenaars te gaan werken.
“Hoe dan ook zullen we tot oktober moeten wachten voordat we de balans kunnen opmaken”, stelt van Dijk.

Bij gebleken succes zal Windunie in 2013 opnieuw een tender uitschrijven voor levering van honderd procent duurzame Nederlandse windstroom.

neem voor meer informatie contact op met Rense van Dijk: 030 7533100 rense.van.dijk.@windunie.nl

 

26-07-2012
Windmolens draaien tegen elkaar in

 

Een filmpje van Windunielid Maike Bouma uit Friesland: op 24-7-12 viel na 14.00h de wind weg uit het zuidoosten, rond 16.00h kwam de wind op uit het noordwesten. Ongeveer de helft van de molens kreeg de wind recht van achter en draaide voor de wind. Dit duurde tot ongeveer 20.00h toen draaide de wind naar het noordoosten en stonden alle neuzen weer dezelfde kant op.

27-06-2012
Gewoon de beste prijs voor uw stroom

Windunie lanceert de Windunie Tender om voor leden van wie het leveringscontract in 2013 afloopt stroom gebundeld te gaan verkopen.

Hoe werkt het?
De stroomproductie van Windunieleden die meedoen met de gebundelde stroomverkoop wordt door Coöperatie Windunie als één pakket op de markt aangeboden: de Windunie Tender. Partijen die stroom afnemen, bijvoorbeeld nutsbedrijven of grote eindverbruikers, kunnen bieden op het hele pakket. De afnemende partij die de beste prijs biedt onder de juiste voorwaarden, wint de tender.

Afnemers die meebieden in de tender wordt gevraagd een vaste prijs te bieden voor de stroom geproduceerd gedurende 2013 en 2014 en, onder voorbehoud, een gedeelte van 2015. In de Windunie Tender zal een minimumprijs worden opgenomen. Partijen moeten minimaal deze prijs bieden, anders vindt de tender geen doorgang.

Bent u nog geen lid van Windunie maar wel windstroomproducent?
Als u nu lid wordt kunt u meteen gebruik maken van de kracht van het collectief en haalt u direct voordeel uit uw lidmaatschap: de beste prijs voor uw stroom.

Meer informatie
Meer informatie over Windunie Tender kunt u hier alvast bekijken.
Leden worden geïnformeerd op de Huiskamersessies op 26 juni, 3, 10, 12 en 16 juli.
Er zijn drie speciale informatieavonden over de Windunie Tender, ook toegankelijk voor niet-leden:
4 juli in Shortgolf, Swifterbant
16 juli in CAV Agrotheek Wieringerwerf
17 juli in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30.
Inschrijven als stroomproducent voor de tender kan tot 24 augustus 2012, voor meer informatie en om u aan te melden voor de bijeenkomsten: 030 753 3100 of secretariaat@windunie.nl

12-06-2012
Kom ook naar de Open Winddag op zaterdag 16 juni!

Op dit moment staan er in Nederland bijna 2.000 windturbines op land en 96 op zee. Samen zijn die goed voor duurzame stroom voor minstens twee miljoen huishoudens. Windenergie is goedkope energie, is schoon (geen uitstoot van stikstof of CO2) en maakt Nederland minder afhankelijk van energie uit het buitenland.

Wilt u wel eens met eigen ogen zien hoe stroom duurzaam wordt opgewekt en uitleg over hoe een moderne windturbine werkt, dan heeft u nu de kans: op zaterdag 16 juni organiseert de NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) de Open Winddag. Op verschillende locaties in Nederland zijn dan windprojecten opengesteld voor het publiek en is er iemand aanwezig die iets kan vertellen over de pracht en kracht van de turbine en over windenergie in het algemeen.

Een aantal leden van Coöperatie Windunie doet mee met deze Open Winddag.
U kunt in bijvoorbeeld Noord-Holland gaan kijken bij hun windturbines in Warmenhuizen, St.Maartensvlotbrug of Uitdam. In Friesland kunt u terecht bij producenten van Winduniestroom in Exmorra en Wjelsryp. Informatie over adressen, bezoektijden en wat er eventueel verder nog te zien en te doen is op de bedrijven bij de opengestelde windturbines, vindt u op de website van de Open Winddag: http://www.mijnwindkracht.nl/openwinddag/openwinddag/

14-05-2012
Nieuwe turbines CWW feestelijk in gebruik genomen

Op 12 mei zijn de nieuwe turbines van Coöperatie Windenergie Waterland feestelijk officieel in gebruik genomen. Schrijfster en CWW-lid Lydia Rood hielp de Waterlandse jeugd bij het onthullen van het informatiebord dat bij de turbines wordt geplaatst en dat meer vertelt over de geschiedenis en de prestaties van de twee nieuwe Enercon turbines die de drie oude turbines vervangen. Deze leveren jaarlijks genoeg stroom voor zo'n 3500 huishoudens.

18-04-2012
Windunie tevreden met schikking in jarenlang geschil


In april 2012 hebben Coöperatie Windunie U.A. en Essent een punt gezet achter een langdurig geschil. Dit geschil ontstond in 2003, het jaar dat de Milieukwaliteit Elektriciteits Productie-regeling (MEP), de Regulerende Energiebelasting (REB) verving.
Coöperatie Windunie en Essent hadden een verschil van inzicht over de interpretatie van de MEP-regeling waar het de contracten voor de levering van duurzaam geproduceerde energie door Windunieleden aan Essent betrof.
Volgens Axel Posthumus, als directeur van Windunie vanaf het begin bij het geschil betrokken, is deze zaak een goed voorbeeld van de problemen die kunnen ontstaan wanneer de overheid haar subsidiebeleid verandert en de interpretatie van deze verandering vervolgens aan de markt overlaat: ”Windunie is van mening dat overheden zich beter zouden moeten realiseren wat de consequenties zijn van beleidsveranderingen. Niet alleen kost het marktpartijen veel moeite om overeenstemming te bereiken over de interpretatie van wijzigingen, belangrijker is nog dat daardoor het realiseren van de overheidsdoelstellingen enorm wordt vertraagd”.
Het geschil heeft de MEP-regeling -die in 2006 werd stopgezet en in 2008 vervangen door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)- ruimschoots overleefd. Na bijna 10 jaar praten in en buiten de rechtszaal en een rechterlijke uitspraak hebben Windunie en Essent uiteindelijk een schikking getroffen.
Windunie is tevreden met deze uitkomst. Ton Kempenaar, voorzitter van het bestuur van de coöperatie zegt: “Met dit resultaat is eens te meer gebleken hoe bundeling van krachten in Coöperatie Windunie leidt tot betere resultaten voor de individuele molenaar”.
Met de afsluiting van deze langslepende zaak kan Windunie de aandacht weer volledig richten op haar kerntaak: belangenbehartiging voor de leden. Hiermee draagt Coöperatie Windunie al sinds  de oprichting in 2001 bij aan het realiseren van meer lokale duurzame energieopwekking in Nederland en daarmee aan het behoud van de leefbaarheid op het platteland.

05-04-2012
Windunie kennisdag: verzekeren van turbines uitgesteld tot januari 2013

Door het relatief mooie weer van de laatste weken bleek dat veel agrariërs zich niet konden en wilden vastleggen voor de verzekeringsdag op 12 april. Daarom hebben we besloten om deze dag te verschuiven naar januari 2013. U wordt hierover tijdig geïnformeerd

08-03-2012
Labyrint over de wind

De uitzending van wetenschapsprogramma Labyrint van woensdag 7 maart ging over windonderzoek bij wielrenners en rond hoge gebouwen. Vanaf ongeveer de vijftiende minuut een reportage over de bouw van een Enercon 126 in Duitsland. In Nederland wordt er momenteel aan zo'n turbine, de Ambtenaar genaamd, gebouwd in de gemeente Wieringerwerf. U kunt het programma hieronder bekijken.

 

13-02-2012
Groenlinks stelt subsidies op fossiele brandstoffen aan de kaakGroenlinks heeft een lijst van 18 "verborgen" subsidies op het gebruik van fossiele brandstoffen opgesteld. Uit het rapport, dat hier via een link te downloaden is, blijkt dat het gebruik van fossiele brandstoffen jaarlijks met een bijdrage zo'n € 5,8 miljard door de overheid wordt gestimuleerd. Ter vergelijking: het budget voor de SDE+ subsidieregeling voor groene energie is in 2012 € 1,7 miljard.
08-02-2012
Raad van State keurt Windpark Noordoostpolder goed

Vandaag heeft de Raad van State de plannen voor Windpark Noordoostpolder goedgekeurd. Alle beroepen tegen het inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder zijn door de Raad verworpen en de bouwvergunningen blijven in stand. Wel wees de Raad op enkele vormfouten in de procedure.
De hele uitspraak is na te lezen bij de Raad van State. Een kortere versie in de vorm van een persbericht is hier te vinden

 

11-01-2012
Werkbezoek Stientje van Veldhoven bij Windunie

Op dinsdag 10 januari bracht Stientje van Veldhoven, lid van de Tweede Kamer voor D66, een bezoek aan het Winduniekantoor in Utrecht.
Zij liet zich niet alleen informeren over Windunie, maar ook over Biolake torrefactie.
Op de foto vlnr: Hans Bais van Biolake, Jan Pronk, bestuurlid van Coöperatie Windunie en tevens een van de initiatiefnemers van Biolake, Rense van Dijk, directeur van Windunie en Stientje van Veldhoven

 

03-01-2012
Windunie wenst iedereen een voorspoedig 2012!
13-12-2011
Windunie en LTO Noord gaan samenwerken op het gebied van windenergie.


De vertegenwoordigers van Windunie en LTO Noord bij het EWI Windpark in Dronten
vlnr: Ton Kempenaar, Rense van Dijk, Ton van Vuren, Frans van de Lindeloof, Jacqueline Tuinenga, Siem Jan Schenk, Menno Douma, Erik Douma.

Op 12 december 2011 is in Dronten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Coöperatie Windunie en Vereniging LTO Noord.
Windunie en LTO Noord gaan samen meer windenergie op land realiseren. Volgens Europese afspraken moet het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland in 2020 immers 14% van het totale binnenlandse energieverbruik bedragen (nu is dat slechts 4%). Daarom gaan Windunie en LTO Noord gezamenlijk hun expertise, netwerk en communicatiemiddelen  inzetten om windenergieprojecten van agrarische ondernemers in Nederland te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

De organisaties hebben een vergelijkbare achterban en streven beiden naar versterking van de economische en maatschappelijke positie van hun leden, daarom zijn zij bij uitstek  geschikte partners. Coöperatie Windunie is een samenwerkingsverband van ca. 260 eigenaren van windturbines, die samen een opgesteld vermogen beheren van 410MW, daarmee is zij een grote speler  op het gebied van windenergie in Nederland. Windunie zet zich in voor de lokale productie van duurzame energie, waarbij de lusten terechtkomen waar ook de lasten liggen. LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas en telt ongeveer 25.000 leden.

De verwachting is dat de samenwerking  zal resulteren in een aantal duurzame-energieprojecten die concreet economisch voordeel gaan opleveren voor de achterban van LTO Noord en Windunie.  Met deze projecten wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de leefbaarheid  op het platteland.
Windunie Development, het onderdeel van Windunie dat grondeigenaren bijstaat bij initiatieven op het gebied van windenergie, gaat zich inzetten voor uit de samenwerking voortvloeiende projecten. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.


vlnr: Ton van Vuren (LTO Noord), Siem Jan Schenk (LTO Noord), Ton Kempenaar (Windunie), Jacqueline Tuinenga (Windunie)

24-11-2011
Verslag en foto's van het Windunie symposium online

Het verslag van het Windunie symposium "Samen voor Lokale Duurzame Energie" vindt u hier. Een impressie van de dag in foto's is hier te vinden.

22-11-2011
Uitslag stemming op stellingen tijdens Windunie symposiumTijdens het Windunie symposium "Samen voor Lokale Duurzame Energie" werden aan de deelnemers een aantal prikkelende stellingen voorgelegd. Stemmen kon via SMS, Twitter of internet. De uitslagen van de stemming per stelling vindt u hier nog eens op een rij gezet.
21-11-2011
Windpark Den Tol in het nieuwsLees hier meer over Windpark Den Tol in Netterden, een project van Windunie Development.
11-11-2011
Samenwerking Windpark De Drentse Monden en Windpark Oostermoer

Windunie Development is een van de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer. De initiatiefnemers van Windpark Oostermoer en Windpark De Drentse Monden, zo’n 150 agrariërs, gaan op een aantal terreinen samenwerken. Hierbij gaat het in eerste instantie vooral om het gezamenlijk doorlopen van een aantal procedures om realisatie van beide projecten mogelijk te maken en om te komen tot een goede ruimtelijke inpassing van de plannen in het gebied. De samenwerking komt voort uit het feit dat beide initiatieven aan elkaar grenzen en dat sinds deze week de zogenaamde rijkscoördinatieregeling ook van toepassing is verklaard op Windpark Oostermoer. Voor Windpark De Drentse Monden was deze regeling al van kracht. Windpark Oostermoer is een samenvoeging van de Verenigingen Windpark Greveling en Windpark Boerveen.

De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer willen nieuwe inkomsten realiseren voor hun agrarische bedrijven en geven tegelijkertijd invulling aan de wens van de politiek om het aandeel windenergie op land in de Nederlandse energieproductie te vergroten. Met de opbrengsten uit hun deelname in het windpark kunnen de boeren zich beter staande houden in een agrarische wereldmarkt met toenemende (internationale) concurrentie. Harbert ten Have, woordvoerder namens De Drentse Monden: “Windenergie biedt de provincie Drenthe en haar inwoners en ondernemers goede kansen. Allereerst is het perspectief dat alle huishoudens van duurzame energie uit de eigen regio kunnen worden voorzien een geweldig vooruitzicht. Daarmee worden we als Drenthe - in één keer - één van de koplopers als het gaat om een klimaatbijdrage. Daarnaast kunnen we er met z’n allen van profiteren, want de windmolens brengen een substantiële economische spin-off met zich mee. Gezonde agrarische bedrijven dragen bij aan een gezonde lokale en regionale economie en daarmee aan de werkgelegenheid.” Hans Mentink, woordvoerder namens Oostermoer vult aan: “Een ambitie van de agrariërs is verder om burgers en collega ondernemers mee te laten doen en bovendien de directe belanghebbenden zoals onze buren mee te laten profiteren van het park.” De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden zien mogelijkheden voor een opgesteld vermogen van 300 tot 450 MW op hun grond. De initiatiefnemers van Windpark Oostermoer willen 120 tot 150 MW windmolencapaciteit realiseren.

Gezamenlijk zijn de parken goed voor een duurzame energievoorziening van circa 500.000 huishoudens (Drenthe + Groningen). De hele regio draagt daarmee in belangrijke mate bij in de onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en aan het realiseren van een sterke vermindering van de CO2 uitstoot. Het beleid van de rijksoverheid is er op gericht om voor 2020 in totaal 6000 MW aan windenergie op land te realiseren.

10-10-2011
Windunie officieel partner van klimaatplein.com

Sinds 1 september van dit jaar is het CO2-reductieplatform klimaatplein.com actief. Dit platform heeft als doel een versnelling teweeg te brengen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Die versnelling wordt gerealiseerd door organisaties een centraal platform te bieden waar klimaatvriendelijke producten en diensten worden aangeboden. Daarnaast is er een gratis 5-stappenplan waarmee organisaties direct kunnen starten met groen ondernemen.
Niet alleen worden via de website van klimaatplein.com vraag en aanbod van broeikasgas-reducerende diensten en producten met elkaar in contact gebracht. Ook inspireren Organisaties via de LinkedIn-groep Klimaatplein.com. Via de Twitteraccount @klimaatplein worden interessante ontwikkelingen en mogelijkheden tot verdere reductie van broeikasgassen benoemd. Tenslotte wordt er periodiek een nieuwsbrief uitgebracht.
Windunie is vanaf de start van het CO2-reductieplatform officieel partner van klimaatplein.com en onderschrijft de noodzaak om een versnelling teweeg te brengen in de reductie van uitstoot van broeikasgassen. Windunie roept organisaties op om gebruik te maken van het gratis stappenplan en van de genoemde partners om dit stappenplan mee uit te voeren. 

 

06-10-2011
Windunie ziet toekomst in de Green Deals van het kabinet

Coöperatie Windunie reageert in principe positief op de Green Deal Energie van het kabinet Rutte.
Het streven naar ten minste 6000 MW opgesteld vermogen voor windenergie op land past uitstekend in de strategie van Windunie om te blijven groeien. Windunie vindt dat opwekking van energie met behulp van wind op land de toekomst is. Een voorwaarde hierbij is wel dat deze groei zodanig gerealiseerd wordt dat zowel de lasten als de lusten ten goede komen aan de regio’s.
Daar wil Coöperatie Windunie zich voor blijven inzetten. Alleen zo creëren we meer draagvlak voor windenergie op land en stimuleren we lokale economieën.
Wat betreft de invoering van de zgn. leveranciersverplichting in 2015, vindt Coöperatie Windunie dat er concretere eisen aan de kwaliteit en lokaliteit van de geleverde duurzame stroom zouden mogen worden gesteld. De huidige criteria voor duurzame biomassa, nu vastgelegd in een vrijwillige afspraak tussen marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties zouden bijvoorbeeld kunnen worden aangescherpt en geformaliseerd.
Windunie werkt aan een duurzame toekomst. De taak van de overheid is om, door middel van een soepele regelgeving, de weg daar naartoe zo kort en begaanbaar mogelijk te maken.
Om de huidige stand van zaken en de toekomstige mogelijkheden op het gebied van lokaal opgewekte, duurzame energie in kaart te brengen, organiseert Coöperatie Windunie op 17 november 2011 in Dronten het symposium “Samen voor Lokale Duurzame Energie” waar prominente sprekers hun visie zullen geven op uiteenlopende onderwerpen zoals het belang van lokaal initiatief, het vermarkten van verduurzaming, prijsontwikkeling op de elektriciteitsmarkt, smart grids en de invloed van klimaatverandering op duurzame energieopwekking.
Ga voor alle informatie over het symposium en het aanmeldformulier naar: www.windunie.nl/symposium

 

29-08-2011
Winduniestroom opnieuw gecertificeerd voor Milieukeur

                Ook voor 2011-2012 is het keurmerk van Stichting Milieukeur aan Winduniestroom toegekend. Groene stroom is geen eenduidig begrip. Het aanbod van “groene” stroom op de Nederlandse markt is de laatste jaren verveelvoudigd, maar elke energieleverancier kan zelf bepalen wat daaronder wordt verstaan. Een groot deel van de groene stroom van grote energiebedrijven wordt bijvoorbeeld buiten Nederland ingekocht. Voor de consument is het lastig om uit het onoverzichtelijk grote aanbod een keuze te maken. Het Milieukeur voor Winduniestroom vergemakkelijkt de keuze voor echt groene, 100% Nederlandse stroom aanzienlijk. Dit keurmerk garandeert dat een product aan strenge eisen voldoet. De criteria voor het Milieukeur voor groene energie zijn opgesteld in samenwerking met milieuorganisaties, consumentenorganisaties en energieleveranciers. Behalve de duurzaamheid van het product, telt ook de klantenservice mee in de beoordeling. Dankzij de uitstekende beoordeling van Greenchoice, dat Winduniestroom levert aanconsumenten, zit de klant met Winduniestroom dus ook op dat gebied goed. Het Milieukeur voor Winduniestroom is gecertificeerd door onafhankelijk onderzoeksinstituut Det Norske Veritas. Deelname aan het Milieukeur is vrijwillig. Voor Winduniestroom is de controle voor certificatie eenvoudig uit te voeren omdat die voor 100% uit Nederlandse windmolens afkomstig is. In de landelijke energiemarkt is dat uniek. 

04-08-2011
Windunie biedt leden voordeel bij investering in zonne-energie

Windunie is er in samenwerking met Greenchoice en GIBO Groep in geslaagd voor haar leden een aantrekkelijk aanbod te formuleren om te investeren in zonne-energie. Investeren in zonne-energie is juist nu aantrekkelijk omdat u met gebruikmaking van drie gunstige fiscale regelingen een groot deel van uw investering terug kunt krijgen. Windunie neemt u alle praktische en administratieve rompslomp uit handen wat betreft de beoordeling van de technische criteria, aanvraag van subsidies en fiscale regelingen. Bovendien profiteert u bij deelname van het prijsvoordeel bij gezamenlijke inkoop van de zonnepanelen. Bent u geïnteresseerd mee te doen met dit project, neem dan zo snel mogelijk, maar in elk geval vóór 25 augustus contact op met het secretariaat van Windunie 030 7533100, secretariaat@windunie.nl.
Het hele aanbod kunt u hier nalezen

Leden van Windunie produceren windenergie, die Greenchoice verkoopt als Winduniestroom. Indien tekst op de site onverhoopt de indruk wekt dat Windunie stroom levert aan consumenten: dat is niet het geval.