Zonneparken projecten

't Oerlegoed is lid van Windunie en aangesloten bij de Zonunie-Pool